У БДМУ відбулася презентація першого номеру міжнародного наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини"

У БДМУ відбулася презентація першого номеру міжнародного наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини"
Буковинський державний медичний університет заснував міжнародний науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (свідоцтво про держ. реєстрацію No 20497-10297P від 27.12.2013 – Серія КВ; ISSN: 2311-9896 ). Ініціатором виступила кафедра суспільних наук та українознавства.
 
Головним редактором журналу «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» є доктор медичних наук, професор, ректор Буковинського державного медичного університету Бойчук Тарас Миколайович. До редколегії входять доктори наук з-понад 9 країн світу. Журнал має свій офіційний сайт – http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors та міжнародний код ISSN.
 
На презентації журналу 30 червня були присутні проректор з навчально-методичної роботи Геруш Ігор Васильович, представники місцевої влади, проректор з міжнародних відносин Сучавського університету ім. Штефана Великого – Штефан Пуріч, члени редколегії журналу, викладачі та науковці Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, КНТЕУ та представники місцевих ЗМІ («Молодий Буковинець», «Від і до», Chernivtsi NEWS, «Зоріле Буковиней» та телеканал ТРК Буковина). Журнал представили Мойсей Антоній Аркадійович, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства, заступник головного редактора журналу та відповідальний секретар Юлія Маноліївна Руснак.
Журнал виходитиме 4 рази на рік. У ньому будуть друкуватися результати наукових досліджень з історичних наук (історія, етнологія, археологія), філософії, психології, мовознавства, літературознавства та історії медицини. «Заплановно висвітлення широкого кола гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, транскордонної співпраці між державами, сучасної української мови ілітератури, історії медицини, народної медицини тощо. Особлива увага буде звернена на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, духовну і матеріальну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо», – зазначає завідувач кафедри, доктор історичних наук Антоній Мойсей. Повідомляється, що після виходу перших номерів журнал буде включений до списку фахових журналів, затвердженого ДАК України та буде індексований у міжнародних наукометричних базах даних: Scopus;Socionet; Index Copernicus International та ін.