У БДМУ провели конференцію Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області

У БДМУ провели конференцію Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області

16 березня 2016 року в приміщенні Палацу «Академічний» кафедрою сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ) сумісно з Департаментом охорони здоров’я Чернівецької ОДА проведено Науково-практичну конференцію Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області «Алгоритм ведення фізіологічної вагітності сімейним лікарем. Організація маршруту вагітної». На конференції заслухано доповідь доцента кафедри сімейної медицини БДМУ, к.мед.н. Лівії Василівни Никифор, яка була присвячена організації маршруту вагітної у практиці сімейного лікаря згідно з існуючими вимогами та відповідно до сучасної нормативної бази, з наведенням цікавих клінічних випадків з власного багаторічного досвіду. Жвавий інтерес у слухачів викликала доповідь професора кафедри сімейної медицини БДМУ, д.мед.н., професора Семена Віссаріоновича Білецького «Дiагностика та лiкування екстрасистолiї і парасистолії» з демонстрацією та детальним аналізом електрокардіограм профільних пацієнтів. Доповідь доцента кафедри терапії та сімейної медицини ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, к.мед.н., доцента Світлани Євгенівни Шостак була присвячена лікуванню хронічного панкреатиту у розрізі протоколів надання медичної допомоги та з урахуванням індивідуальних підходів. Про ведення хворих з отологічною патологією в практиці сімейного лікаря, зокрема із захворюваннями зовнішнього та середнього вуха, розповіла професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ, д.мед.н., професор Світлана Анатоліївна Левицька. Інформація щодо ведення хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу сімейним лікарем згідно з уніфікованим клінічним протоколом первинної медичної допомоги була висвітлена доцентом кафедри сімейної медицини БДМУ, к.мед.н., доцентом Тетяною Василівною Казанцевою. На завершення науково-практичної конференції Президент Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області, д.мед.н., професор Семен Віссаріонович Білецький надав присутнім сімейним лікарям інформацію щодо можливості вступу членів Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області до Української Асоціації сімейної медицини.