Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних...

Стоматологи БДМУ склали державний іспит

Стоматологи БДМУ склали державний іспит

5, 6, 16 та 17 червня відбулись Державні практично-орієнтовані іспити на стоматологічному факультеті. Цього року вперше Державний іспит проводився згідно вимог Болонської системи навчання. Державним іспитам передувала велика робота, яку проводили: ректорат, навчальна частина, деканати і випускаючі кафедри. Головою ДЕК згідно наказу МОЗ України було призначено Віктора Горицького професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Всі студенти успішно склали державні іспити. Аналізуючи результати екзаменів, слід відзначити, що переважна більшість випускників показали достатньо високий рівень теоретичних знань і в достатній мірі оволоділи необхідними практичними навичками, що дає підстави зробити висновок про їх готовність до самостійної роботи після завершення навчання в Буковинському державному медичному університеті.

Більше новин БДМУ: 

БДМУ нагороджений золотою медаллю на V Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2014”

БДМУ нагороджений золотою медаллю на V Міжнародній виставці “Сучасні заклади осв

Буковинський державний медичний університет нагороджений Золотою медаллю та дипломом у номінації “Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти” на V Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти –2014”. Таким чином, журі конкурсу високо оцінило впровадження Буковинським державним медичним університ

БДМУ розширює міжнародні контакти

Викладач кафедри психології та соціології БДМУ, к.політ.н. Надія Бурейко пройшла стажування в Європейській академії дипломатії (м. Варшава, Польща), програма якої цьогоріч, у першу чергу, була сфокусована на проблемах України крізь призму її геополітичного положення між Європейським Союзом та Росією.

БДМУ серед лідерів винахідницької діяльності

Як відомо, в просуванні інновацій велике значення мають патенти.

Здоров’я потрібно берегти

До Всесвітнього дня здоров’я співробітниками кафедр сімейної медицини та патоморфології БДМУ проведено “круглий стіл” та екскурсію для дівчаток-підлітків – учениць Чернівецького багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей.