Стоматологи БДМУ склали державний іспит

Стоматологи БДМУ склали державний іспит

5, 6, 16 та 17 червня відбулись Державні практично-орієнтовані іспити на стоматологічному факультеті. Цього року вперше Державний іспит проводився згідно вимог Болонської системи навчання. Державним іспитам передувала велика робота, яку проводили: ректорат, навчальна частина, деканати і випускаючі кафедри. Головою ДЕК згідно наказу МОЗ України було призначено Віктора Горицького професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Всі студенти успішно склали державні іспити. Аналізуючи результати екзаменів, слід відзначити, що переважна більшість випускників показали достатньо високий рівень теоретичних знань і в достатній мірі оволоділи необхідними практичними навичками, що дає підстави зробити висновок про їх готовність до самостійної роботи після завершення навчання в Буковинському державному медичному університеті.