Слова співчуття...

Слова співчуття...

  27 травня 2014 року на 56 році життя перестало битися серце знаного вченого-морфолога, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри
анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету, голови Чернівецького обласного відділення наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України Юрія Танасовича Ахтемійчука.

Від імені ректорату БДМУ висловлюємо щирі слова співчуття родичам, друзям, колегам з приводу непоправної втрати. Співробітники університету завжди будуть пам’ятати людину, високопрофесійного фахівця, талановитого педагога, якого щиро любили та поважали студенти і колеги.

Громадянська панахида відбудеться 28 травня з 11 години до 12 30 в Конференцалі адміністративного корпусу (площа Театральна, 2).

Життєвий шлях…

Юрій Ахтемійчук народився 1958 року в с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області. У 1978 р. закінчив Чернівецьке медичне училище (фельдшерське відділення), а в 1984р. – з відзнакою Чернівецький медичний інститут. Упродовж 1984-1987 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії цього ж інституту, одночасно проходив спеціалізацію за фахом “лікар-уролог”. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Развитие и становление топографи лоханок и мочеточников в раннем периоде онтогенеза человека”. З 1987 року працював на посаді асистента, з 1993р. – старшого викладача, а з 1944 р. – доцента кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. У 1997 році обраний на посаду завідувача цієї ж кафедри, яка з 2007 року має назву кафедри анатомії, топографічної анатомії то оперативної хірургії. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему: “Розвиток і становище топографії органів та структур заочеревинного простору в ранньому онтогенезі людини”. У 2002 року йому присвоєне вчене звання – професор.

Під його керівництвом виконувались наукові дослідження з проблем статево-вікових закономірностей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів і структур в онтогенезі, особливостей вікової і статевої ембріотопографії. Вагомим здобутком у цьому напрямку є вивчення закономірностей становлення перинатальої будови і топографії органів і структур, що має велике практичне значення в перинатології, неоналогії, дитячій хірургії, про що неодноразово наголошувалось на різноманітних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах.

Під керівництвом професора Ю.Т.Ахтемійчука захищено дві докторських, 14 кандидатських дисертацій і підготовлений один магістр медицини. Юрій Танасович – автор понад 400 наукових праць, у тому числі монографії 10, підручників – 4, навчальних посібників – 12, патентів – 24.

Упродовж науково-педадогічної діяльності за сумісництвом працював деканом факультету підготовки помічників лікаря, завідувачем відділу інтернатури, завідувачем відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури, виконував обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи університету.

Юрій Танасович Ахтемійчук обраний членом президії правління Наукового Товариства АГЕТ України, членом спеціалізованої вченої ради при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського.

Професор Ю.Т. Ахтемійчук – засновник і головний редактор наукового фахового видання “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, член редакційної колегії Українського науково-практичного журналу “Буковинський медичний вісник”, редакційної ради журналів “Вісник морфології”, “Морфологія”, “Медицинскийкурьер” (Молдова). Активна громадська та науково-педадогічна діяльність відзначена багатьма почесними грамотами та подяками. Професор Ю.Т. Ахтемійчук є Лауреатом премії Чернівецької міської ради імені Б.Л. Радзіховського (2003).