Система дистанційного навчання БДМУ в десятці лідерів рейтингу “Рамблер ТОП 100”

Система дистанційного навчання БДМУ в десятці лідерів рейтингу “Рамблер ТОП 100”

За останніми статистичними даними віртуальне навчальне середовище “moodle.bsmu.edu.ua” Буковинського державного медичного університету займає провідні позиції серед лідерів міжнародного рейтингу “Рамблер ТОП 100” за рівнем активності його відвідувачів.
Освітній веб-ресурс університету був запущений порівняно нещодавно на базі платформи LMS “MOODLE” у жовтні 2010 року шляхом створення серверу дистанційного навчання (СДН).
Сервер дистанційного навчання БДМУ займає 6 місце серед 192-х у міжнародному рейтингу “Рамблер ТОП 100” в категорії “Дистанційна освіта”, а в категорії “Освіта”, де зареєстровано 6401 сайт та інформаційний веб-портал, посідає 57 позицію, випереджаючи такі поважні ресурси, як Центр дистанційної освіти фізичного факультету Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова, Гуманітарно-економічний та інформаційно-технологічний інститут (РФ, Москва), Інститут дистанційної та додаткової освіти Ульянівського державного технічного університету, сервери дистанційної освіти Казанського державного енергетичного університету та Тульського державного університету.
Упродовж 2011 року співробітниками університету було здійснено наповнення СДН електронними навчально-методичними матеріалами. Мультимедійні можливості LMS “MOODLE” дозволили викладачам максимально унаочнити навчальний процес таблицями, презентаціями лекцій, відеороликами тощо. Створення та удосконалення існуючих електронних навчальних курсів здійснюється постійно, відповідно до потреб навчальних планів підготовки фахівців різних спеціальностей, галузевих стандартів освіти, новітніх досягнень науки, практичної медицини і фармації.
Географія відвідувачів СДН БДМУ достатньо широка: Україна, США, Канада, Польща, Чехія, Російська Федерація, Ісландія, Німеччина, Румунія, Італія, Індія тощо. До слова, середньодобова кількість відвідувачів сайту – близько 2000 осіб, переглядів сторінок – близько 5000 в день.
На разі на СДН Буковинського державного медичного університету експлуатуються 1544 електронних навчальних курси, загальний об’єм інформації яких складає близько 500 Гб. Окрім україномовних ресурсів на сервері розміщено понад 90 електронних навчальних курсів англійською мовою, оскільки в університеті навчається майже 700 іноземних громадян.
Тестувальні елементи LMS “MOODLE” активно використовуються при підготовці до ліцензійних іспитів “Крок”. Для цього на сервері дистанційного навчання створені спеціальні електронні навчальні курси, в яких студенти опрацьовують профільні бази тестових завдань та екзаменаційні буклети минулих років. Створене віртуальне (дистанційне) навчальне середовище (moodle.bsmu.edu.ua) сприяє удосконаленню та оптимізації процесу підготовки студентів та лікарів-інтернів до навчальних занять, робить його більш комфортним, доступним, контрольованим та ефективним.