Школа молодого викладача

Школа молодого викладача

Згідно плану роботи “Школи молодого викладача” 20 березня на базі кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету

проведено відкрите практичне заняття з дисципліни “Дерматологія. Венерологія” зі студентами 17 групи 4 курсу медичного факультету №2, на якому були присутні молоді викладачі з 12-ти теоретичних та клінічних кафедр БДМУ, а також керівник “Школи молодого викладача”, проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, доцент Ніна Зорій.

Практичне заняття провів досвідчений викладач кафедри дерматовенерології – доцент Михайло Перепічка, який неодноразово номінувався студентами БДМУ як один із кращих викладачів клінічних кафедр університету.

Заняття проведено згідно методичних розробок практичних занять з навчальних тем на високому методичному рівні. На початку заняття викладач акцентував увагу студентів на актуальності теми заняття, ознайомив їх із сучасними статистичними даними щодо захворюваності. Під час розгляду теоретичної частини теми заняття використано значну кількість навчально-наочних засобів (муляжі, навчальні таблиці, фотоілюстративний матеріал, у тому числі із застосуванням комп’ютерних форм навчання). Під час практичної частини заняття проведено курацію хворих із відпрацюванням практичних навичок з обстеження пацієнтів. З метою контролю засвоєння знань студентів використано тестові завдання різного ступеня складності, а також клінічні ситуаційні, у тому числі, фотоілюстровані задачі.

Впродовж практичного заняття студенти групи активно залучалися до розгляду теоретичних та практичних аспектів теми заняття, емоційно реагували на наведені викладачем клінічні випадки з медичної практики.

Після завершення практичного заняття проведено аналіз навчально-методичних та виховних його аспектів із залученням присутніх на занятті викладачів “Школи молодого викладача”, завідувача кафедри дерматовенерології, професора Ольги Денисенко та керівника “Школи молодого викладача”, доцента Ніни Зорій, яка підкреслила яскравий педагогічний талант доцента Перепічки М.П., його любов до студентів, тонке почуття гумору. Слухачі школи молодого викладача мали можливість побачити демонстрацію основних педагогічних вмінь та навичок в процесі проведення практичного заняття в університеті.