Школа молодого науковця продовжує роботу

Школа молодого науковця продовжує роботу

4 листопада 2020 року відбулося онлайн семінарське заняття в Школі молодого науковця, присвячене до Всесвітнього дня науки. Рада Студентського наукового товариства підготувала значний об’єм корисної інформації і починає ділитися нею зі студентством БДМУ.

Школа молодого науковця – проект Ради Студентського наукового товариства – є ефективним механізмом передачі наукового досвіду від студента до студента. У Школі виховують молоде покоління науковців. Протягом кількох місяців студенти молодших курсів від досвідчених студентів – членів Ради СНТ БДМУ – «старших колег у науці» отримуватимуть знання про те, як студенту почати наукову діяльність: обрати науковий напрям в медицині та організувати дослідження, здійснити пошук та аналіз наукової інформації, логічно та обґрунтовано оформити отримані результати для презентації доповіді і публікації у науковому виданні та багато іншого.

Розпочала засідання науковий керівник Студентського наукового товариства та голова Ради молодих учених Університету Олена Тюлєнєва мотиваційною промовою, побажавши слухачам плідної роботи. Координувала хід засідання заступник голови Ради молодих учених БДМУ Анастасія Гоян.

Запрошений лектор асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Наталія Гринько у своїй доповіді розкрила поняття, принципи вибору теми та розуміння мети наукового дослідження, види наукових робіт, варіанти оформлення результатів, структуру та зміст наукової роботи на прикладі тез.

Член Ради молодих учених, асистент кафедри онкології та радіології Сергій Говорнян у своєму виступі висвітлив поняття огляду літератури за обраною темою, як невід’ємної частини наукового дослідження, порядок роботи з джерелами інформації (у т.ч. з наукометричними базами), принципи формулювання висновків на основі опрацьованих даних та коротко роз’яснив особливості оформлення списку використаної літератури.

Секрети успішної наукової доповіді відкрив член Ради молодих учених, інтерн-хірург та досвідчений спікер Антон Іваніцький: оформлення тексту та хронометраж доповіді, підготовка презентації (зміст слайдів, їх відповідність до тексту доповіді), участь у науковій полеміці (відповіді на запитання та постановка влучних питань), ораторської навички як невіднятного аспекту успішної доповіді.

На завершення студентів поділили на групи, які отримали кураторів з Ради СНТ. Слухачі Школи готуватимуть «домашнє завдання» – власне наукове дослідження, вчитимуться його презентувати та захищати на черговому занятті Школи у форматі mini-bimco. Авторський колектив кращої роботи буде запрошений до участі у VIІІ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів та молодих учених BIMCO 2021.

Рада СНТ БДМУ у Школі молодого науковця виховує нове покоління сильних та унікальних особистостей, кожен з яких володітиме лідерськими якостями та майстерністю злагодженої командної роботи.

З нетерпінням чекаємо на наступних заняттях Школи наших молодих колег у науці!


 

Галерея зображень: 
Школа молодого науковця продовжує роботу
Школа молодого науковця продовжує роботу
Школа молодого науковця продовжує роботу
Школа молодого науковця продовжує роботу
Школа молодого науковця продовжує роботу