Шановні випускники 2020 року!

Буковинський державний медичний університет
Щиро здоровлю Вас з одним із найвизначніших свят у житті кожної людини – із завершенням навчання задля опанування омріяної професії.
 
Цьогорічний випуск особливий, адже вперше, за всю історію університету, ми відзначаємо його онлайн. Так склалося, що вже майже три місяці ми працюємо поза аудиторіями, й, Ви, шановні випускники, гідно та вправно проявили себе і в онлайн навчанні, і в складанні іспитів в такому режимі. Ви, як і викладачі, швидко перелаштувалися й довели, що нічого неможливого немає – якщо є бажання отримувати знання, то ні вірус, ні дистанція цьому не завадять.
 
Час завершення навчання вкотре довів, що Ви обрали одну із найважливіших професій – професію лікаря. В непростий період епідемії лікарі всього світу, серед яких й випускники БДМУ, мужньо боролися з хворобою і надалі продовжують цю роботу. Ви маєте пишатися, що стаєте частиною медичної спільноти й усвідомлювати яка надважлива місія від нині на Вас.
 
Шановні випускники! Ви розпочали наступний та дуже вагомий етап особистісного зростання. У пам’яті назавжди закарбуються роки незабутнього студентського життя. У Буковинському державному медичному університеті Ви отримали якісні знання, розвивали творчі здібності, навчилися відстоювати свої думки та переконання. Це той потенціал, який допоможе здолати усі життєві випробування і досягти значних успіхів у професійній діяльності.
 
Принагідно вітаю й щиро дякую викладачам нашого університету, які збагатили Вас скарбами знань та наблизили до ідеалу справжнього лікаря. Безперечно, Ваші подальші успіхи на професійній ниві стануть їм винагородою та шаною за благородний труд й терпіння.
 
Шановні батьки наших випускників, сердечно вітаю Вас із знаковою подією в житті ваших дітей та щиро бажаю втіхи та гордості від їхнього професійного росту.
 
Дорогі випускники, від вас залежить майбутнє медицини, медичної науки та освіти. Щиросердно бажаю Вам мудрих лікарських рішень і дій, високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах. Пам’ятайте, що рідний університет завжди гостинно чекає на Вас, ми щиро радітимемо Вашим перемогам та здобуткам.
 
Нехай Вас береже Господь!
 
Слава Випускникам БДМУ!
 
Слава Україні!
 
З повагою
 
Ректор                                                         Тарас Бойчук
 
 
 
Dear Graduates of 2020!
 
I congratulate you sincerely on one of the most remarkable events in the life of every man – completion of education in order to obtain a desired profession. This year graduation is special, since for the first time in the history of our University we celebrate it on-line. As it happens we have been working for about three months outside of our classrooms, and you, our dear graduates, proved to be worthy and skillful in on-line learning, and passing exams under such conditions. Both you and your teachers reorganized quickly and proved that there is nothing impossible – if there is a desire to obtain knowledge neither virus nor distance can prevent it.
 
The time of your graduation is one more evidence that you have chosen one of the most important professions – the profession of a doctor. In this complicated epidemic period the doctors all over the world including graduates of BSMU have been courageously struggling against the disease. You must be proud that today you have become a part of the medical community, and realize what a significant mission is assigned on you.
 
Today about a thousand of our graduates have completed their studies and get their Diploma on higher education. This year approximately two hundred University graduates from six countries of the world complete their education – from India, Jordan, Ghana, Libya, Poland, and Greece.
 
Dear graduates! Today you have started the next and very significant stage of your professional development. The years of unforgettable student life will be always engraved on your memory. You have got deep knowledge, developed your creative abilities, learnt to persist in your thoughts and views at Bukovinian State Medical University. It is this potential that will help you to overcome all the tests of life and achieve substantial success in professional activity.
 
On this special occasion let me congratulate and express gratitude to the lecturers and teachers of our University who enriched your minds with treasure of knowledge, and advanced you to the ideal of a real doctor. Your further success in professional fields is sure to be a reward and honor for their honorable work and patience.
 
With all my heart I welcome the parents of our graduates on the occasion of a remarkable event in the life of their children, and I wish you consolation and pride of their professional growth.
 
Dear graduates! The future of medicine, medical science and education relies on you. And your personal success depends on your desire to develop professionally and further master the secrets of the profession. I sincerely wish you wise medical decisions and deeds, high professional achievements, and confidence in your strength. Remember that your native University will always welcome you, and we will be happy about your victories and achievements.
 
God save you!
 
Glory to BSMU graduates!
 
Rector Taras Boychuk