Науковці БДМУ провели цикл конференцій «Університети практичного лікаря»

Науковці БДМУ провели цикл конференцій «Університети практичного лікаря»

Кафедрою внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини до Всесвітнього дня серця організовані і проведені три регіональні науково-практичні конференції з циклу «Університети практичного лікаря», в тому числі з міжнародною участю (серед запрошених гостей професор Паоло Голіно (Неаполь, Італія)). Учасниками конференцій стали практичні лікарі Чернівців, області та колеги з центральних, західних і південно-західних областей України. Під час роботи конференцій було висвітлено практичні моменти проблем гострого коронарного синдрому, його ускладнень, тромбоемболії легеневої артерії, некоронарогенних захворювань міокарда та серцевої недостатності, інтервенційних втручань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та їхніх наслідків згідно імплементації рішень цьогорічного Европейського і Національного конгресів кардіологів. Учасники конференції з цікавістю заслухали доповідь члена-кореспондента АМН України, керівника відділення реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска АМН України», професора О.М. Пархоменка на тему «Збалансоване прийняття рішень при призначенні та проведенні реваскуляризації: стратегія з Європейських рекомендацій» та «Оптимальне призначення антитромбоцитарної терапії». Не менш важливі проблеми практичного застосування сучасних досягнень медицини були висвітлені у доповідях професорів В.К. Тащука, О.С. Полянської (ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»), доктора медичних наук Д. В. Рябенка (ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»). З практичними рекомендаціями щодо хірургічної корекції порушень ритму виступив професор Ю.І. Карпенко (Одеса). У цілому слухачі отримали вичерпну інформацію щодо сучасного стану кардіології в Україні та Європейському Союзі, найбільш перспективних методик лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, цінні практичні рекомендації щодо ведення хворих та запобіганню ускладнень.