На кафедрі мікробіології провели консультацію для школярів

На кафедрі мікробіології провели консультацію для школярів

9 жовтня 2015р. на кафедрі мікробіології та вірусології традиційно відбулася консультація для учнів загальноосвітніх шкіл міста Чернівці

по підготовці до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Дана зустріч відбулася на прохання методиста міського управління освіти Чернівецької міської ради Кушнір А.І. На консультації були присутні 14 учнів 10-11 класів (ЗОШ №2, 5, 16, гімназія №7, ЧМЛ №3).

Консультацію читав доцент кафедри мікробіології та вірусології, к.б.н. Міхєєв А.О. на тему: «Мікробіологія: основні поняття, класифікація мікроорганізмів, особливості основних груп мікроорганізмів. Мікроскопічні методи дослідження». Упродовж 2,5 годин було розглянуто найважливіші мікробіологічні поняття та терміни, подана сучасна класифікація мікроорганізмів, відомості про основні групи мікроорганізмів та їх особливості – бактерії, віруси, найпростіші та гриби. Окремо було висвітлено питання щодо бактеріофагів, віроїдів та пріонів. Велика частина лекційного матеріалу стосувала практичної частини – основні методи мікросопії (світлова, електронна, імерсійна), вивчення мікроорганізмів у живому стані методом висячої та розчавленої краплі, фарбування мікропрепаратів основними методами (Грам-Синьова, Буррі-Гінса та Ціля-Нільсена). Учні мали змогу ознайомитися з будовою сучасного мікроскопа, розглянути музейні зразки росту мікроорганізмів на живильних середовищах, приклади антибіотикограм тощо. Упродовж лекції доцент Міхєєв А.О. відповідав на найрізноманітніші питання які стосувалися мікробіології як науки – походжання вірусів, їх культивування, можливості мікроскопічного методу дослідження, розповсюдженість мікробів в оточуючому світі, їх значення для людини тощо.

Окрім того, частина консультації була присвячена профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами – питання щодо навчання у ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», спеціальностей, факультетів, обізнаність учнів із сайтом БДМУ і системою дистанційного навчання та ін. Учні заповнили анкети стосовно їх інформаційного забезпечення як майбутніх абітурієнтів, планів щодо вступу в БДМУ.