На фармацевтичному факультеті проведено практично-орієнтовані іспити

На фармацевтичному факультеті проведено практично-орієнтовані іспити

20 травня на фармацевтичному факультеті розпочала роботу державна екзаменаційна комісія.

Головою комісії призначено к.фарм.н., доцента Геруша О.В., до складу комісії крім представників університету ввійшли також представники практичної фармації. Цьогороку іспити складатимуть 72 студенти денної та заочної форми навчання спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація».

Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Фармація» складатимуть практично-орієнтовані іспити з:

  • фармацевтичної хімії,
  • фармакогнозії,
  • технології лікарських засобів,
  • організації та економіки у фармації,
  • клінічної фармації.

Студенти спеціальності «Клінічна фармація» складатимуть практично-орієнтовані іспити з:

  • медичної хімії,
  • фармакогнозії,
  • технології лікарських засобів,
  • організації та управління у фармації,
  • фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією.

До організації та проведення іспитів залучені 5 випускових кафедр: фармації, медичної та фармацевтичної хімії, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, внутрішньої медицини, внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

25 травня на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії проведено практично-орієнтовані іспити з фармацевтичної хімії та фармакогнозії. З фармацевтичної хімії студентам були запропоновані завдання, які передбачали практичне виконання контролю якості лікарських форм, а саме: проведення ідентифікації, кількісного визначення, випробування на чистоту. На іспиті з фармакогнозії студенти демонстрували засвоєння практичних навичок ідентифікації лікарської рослинної сировини (ЛРС) методами мікро- та макроскопічного аналізу, аналізу ЛРС за хімічним складом, визначення термінів і способів заготівлі, сушіння і зберігання ЛРС. Під час іспитів студенти продемонстрували високий рівень засвоєння вмінь і навичок.