Лікарі-інтерни БДМУ найкращі в Україні за результатами складання ЛІІ «Крок 3»

Лікарі-інтерни БДМУ найкращі в Україні за результатами складання ЛІІ «Крок 3»

26 березня Центром тестування МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. Стоматологія»

у 20 закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю, у тому числі у Вищому навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет». Зазначені іспити впроваджені як частина державної атестації лікарів-інтернів. Критерій «склав/не склав» було встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей.

У нашому університеті іспит складало 257 лікарів-інтернів спеціальності «лікувальна справа» та 16 лікарів-інтернів спеціальності «стоматологія».

Аналіз результатів складання іспиту зокрема проводиться за наступними показниками:

  • «кількість студентів закладу вищої освіти, які успішно склали ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3». За результатами успішності складання лікарями-інтернами іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» БДМУ посів перше місце серед 20 вищих медичних навчальних закладів України, а за результатами «Крок 3. Стоматологія» – друге.
  • «національний показник результатів складання іспиту» та «національний показник результатів складання іспиту за субтестами». Загальний результат складання ліцензійних іспитів «Крок 3», а також результати за субтестами ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», серед лікарів-інтернів БДМУ є вищими за середньонаціональний показник.
  • слід зазначити, що за результатами тестування за субтестом «медична допомога в бойових умовах» лікарі-інтерни Буковинського державного медичного університету продемонстрували один із найкращих результатів серед вищих медичних навчальних закладів України з показником вірних відповідей 75,4 %, що на 2,8% вище за середньонаціональний показник.

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок 3. Загальна лікарська підготовка

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок 3. Стоматологія