Круглий стіл до 70-річчя БДМУ

До 70-річчя БДМУ

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб асистент кафедри Т. В. Рева провела круглий стіл, присвячений 70-річчю Буковинського державного медичного університету.

До участі у заході були запрошені завідувач кафедри професор О.С. Хухліна та доценти кафедри Є.І. Шоріков, І.В. Трефаненко, Г.І. Шумко.

Професор О.С. Хухліна на циклі передатестаційної підготовки лікарів зі спеціальності «Терапія» розповіла слухачам про розвиток терапевтичної служби на Буковині.

На базі Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни у терапевтичному відділенні лікарі Крупенна Л.В., Балахтарь Н.В., Строкатий О.А. ознайомились з історичними моментами кафедри та напрямками подальшої наукової та лікувально-консультативної роботи кафедри.

Студенти 6 спеціальності «Лікувальна справа» і 5 курсу спеціальності «Педіатрія» ознайомилися з історією кафедри госпітальної терапії, а тепер кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, фундаторами терапевтичної школи, науковими здобутками та перспективними напрямками наукових досліджень кафедри.

Кафедра госпітальної терапії була створена у 1945 році під керівництвом професора В.А. Ельберга. У 1948/49 навчальному році завідувачем кафедри був доктор медичних наук О.Б. Макаревич. З 1949 р. В.о. завідувача кафедри було призначено О.О. Колачова. У 1950/51 навчальному році кафедрою завідував професор В.А. Трігер, а в 1951/52 навчальному році – доцент О.О. Колачов. У 1952 році на посаду завідувача обрано професора В.А. Трігера. З 1970 по 1981 рр. кафедру очолював професор О.О. Волощук. З 1982 по 1992 рр. кафедрою завідував професор О.М. Синчук, а з 1992 по 2009 рр. – професор М.Ю. Коломоєць. У травні 2009 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор О.С. Хухліна. Професорами кафедри працювали доктори медичних наук В.М. Коновчук (1993-1996 р.р.), Т.М. Христич (1997-2001 р.р.), О.І. Федів (2002-2007 р.р.), О.С. Хухліна (2006-2009 р.р.).

За період 1945-2013 рр. колективом кафедри вивчалися актуальні проблеми діагностики та лікування серцево-судинної патології (ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба); патології органів травлення (виразкова хвороба, захворювання печінки та жовчного міхура, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, панкреатит, коліт), проблеми гематології (анемічні стани, проблеми гемостазіології), пульмонології (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пневмонії), ревматології (ревматична лихоманка, реактивні артрити, деформуючий остеоартроз).

За 70 років існування кафедри захищено 7 докторських дисертацій: три – під керівництвом проф. В.А. Трігера (О.І. Самсон – 1958, І.О. Мельник – 1962, О.М. Синчук – 1970), три - під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця (О.І. Федів – 2002, О.С. Хухліна –2006, Л.Д. Тодоріко - 2010), одна – під керівництвом проф. Ю.І. Іванова (В.М. Коновчук – 1993), 60 кандидатських дисертацій, у тому числі: 17 - під керівництвом проф. В.А. Трігера, 2 – під керівництвом проф. О.І. Самсон, 2 під керівництвом проф. О.О. Волощука, 1 – під керівництвом проф. Л.І. Сандуляка, 1 – під керівництвом проф. І.К. Владковського, 26 – під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця, 4 – під керівництвом проф. Т.М.Христич, 1 - під керівництвом проф. О.І.Федіва, 1 – під керівництвом проф. В.К. Тащука, 5 – під керівництвом професора О.С. Хухліної. На теперішній час виконуються 5 кандидатських, 1 докторська дисертація, три магістерські науково-кваліфікаційні роботи.

За період з 1945 по 2013 рр. співробітниками кафедри опубліковано більше 5000 наукових та навчально-методичних праць, 27 нововведень, одержано 38 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель, 89 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, надруковано і впроваджено в практику 25 методичних рекомендацій, 36 інформаційних листів, видано 18 монографій.

За ініціативи професора М.Ю. Коломойця, доцентів В.С. Гайдичука, Т.Я. Чурсіної та О.С. Хухліної у 1998 році засновано Чернівецьку обласну організацію „Асоціацію терапевтів імені академіка В.Х. Василенка”. Регулярно 3-4 рази на рік проводяться засідання «Асоціації» шляхом проведення науково-практичних конференцій.

Враховуючи потужності клінічної бази кафедри: ОКУ «Лікарні швидкої медичної допомоги» та ОКУ «Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни» колектив кафедри здійснює лікувально-консультативну допомогу населенню області. У ЛШМД базовими є 2 терапевтичних відділення, гастроентерологічне та гематологічне, центр невідкладної неврології, фізіотерапевтичне, приймально-діагностичне, потужний хірургічний блок.

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу в терапевтичних відділеннях (ведуть хворих, проводять обходи у прикріплених відділеннях, беруть участь у консиліумах, ведуть амбулаторний прийом), а також консультують передопераційних хворих у хірургічних відділеннях ЛШМД. За рік колективом кафедри надається лікувально-консультативна допомога 2-2,5 тис. хворих. Співробітники кафедри регулярно виїжджають у райони Чернівецької області, беруть участь у профілактичних оглядах, здійснюють консультативні прийоми в ЦЛР: Хотинській, Кіцманській, Заставнівській, проводять клінічні конференції в базових установах кафедри, читають лекції за потребами лікарів.

Матеріал підготували: завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ О.С. Хухліна та асистент кафедри Т.В. Рева. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб асистент кафедри Т. В. Рева провела круглий стіл, присвячений 70-річчю Буковинського державного медичного університету.

До участі у заході були запрошені завідувач кафедри професор О.С. Хухліна та доценти кафедри Є.І. Шоріков, І.В. Трефаненко, Г.І. Шумко.

Професор О.С. Хухліна на циклі передатестаційної підготовки лікарів зі спеціальності «Терапія» розповіла слухачам про розвиток терапевтичної служби на Буковині.

На базі Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни у терапевтичному відділенні лікарі Крупенна Л.В., Балахтарь Н.В., Строкатий О.А. ознайомились з історичними моментами кафедри та напрямками подальшої наукової та лікувально-консультативної роботи кафедри.

Студенти 6 спеціальності «Лікувальна справа» і 5 курсу спеціальності «Педіатрія» ознайомилися з історією кафедри госпітальної терапії, а тепер кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, фундаторами терапевтичної школи, науковими здобутками та перспективними напрямками наукових досліджень кафедри.

Кафедра госпітальної терапії була створена у 1945 році під керівництвом професора В.А. Ельберга. У 1948/49 навчальному році завідувачем кафедри був доктор медичних наук О.Б. Макаревич. З 1949 р. В.о. завідувача кафедри було призначено О.О. Колачова. У 1950/51 навчальному році кафедрою завідував професор В.А. Трігер, а в 1951/52 навчальному році – доцент О.О. Колачов. У 1952 році на посаду завідувача обрано професора В.А. Трігера. З 1970 по 1981 рр. кафедру очолював професор О.О. Волощук. З 1982 по 1992 рр. кафедрою завідував професор О.М. Синчук, а з 1992 по 2009 рр. – професор М.Ю. Коломоєць. У травні 2009 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор О.С. Хухліна. Професорами кафедри працювали доктори медичних наук В.М. Коновчук (1993-1996 р.р.), Т.М. Христич (1997-2001 р.р.), О.І. Федів (2002-2007 р.р.), О.С. Хухліна (2006-2009 р.р.).

За період 1945-2013 рр. колективом кафедри вивчалися актуальні проблеми діагностики та лікування серцево-судинної патології (ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба); патології органів травлення (виразкова хвороба, захворювання печінки та жовчного міхура, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, панкреатит, коліт), проблеми гематології (анемічні стани, проблеми гемостазіології), пульмонології (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пневмонії), ревматології (ревматична лихоманка, реактивні артрити, деформуючий остеоартроз).

За 70 років існування кафедри захищено 7 докторських дисертацій: три – під керівництвом проф. В.А. Трігера (О.І. Самсон – 1958, І.О. Мельник – 1962, О.М. Синчук – 1970), три - під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця (О.І. Федів – 2002, О.С. Хухліна –2006, Л.Д. Тодоріко - 2010), одна – під керівництвом проф. Ю.І. Іванова (В.М. Коновчук – 1993), 60 кандидатських дисертацій, у тому числі: 17 - під керівництвом проф. В.А. Трігера, 2 – під керівництвом проф. О.І. Самсон, 2 під керівництвом проф. О.О. Волощука, 1 – під керівництвом проф. Л.І. Сандуляка, 1 – під керівництвом проф. І.К. Владковського, 26 – під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця, 4 – під керівництвом проф. Т.М.Христич, 1 - під керівництвом проф. О.І.Федіва, 1 – під керівництвом проф. В.К. Тащука, 5 – під керівництвом професора О.С. Хухліної. На теперішній час виконуються 5 кандидатських, 1 докторська дисертація, три магістерські науково-кваліфікаційні роботи.

За період з 1945 по 2013 рр. співробітниками кафедри опубліковано більше 5000 наукових та навчально-методичних праць, 27 нововведень, одержано 38 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель, 89 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, надруковано і впроваджено в практику 25 методичних рекомендацій, 36 інформаційних листів, видано 18 монографій.

За ініціативи професора М.Ю. Коломойця, доцентів В.С. Гайдичука, Т.Я. Чурсіної та О.С. Хухліної у 1998 році засновано Чернівецьку обласну організацію „Асоціацію терапевтів імені академіка В.Х. Василенка”. Регулярно 3-4 рази на рік проводяться засідання «Асоціації» шляхом проведення науково-практичних конференцій.

Враховуючи потужності клінічної бази кафедри: ОКУ «Лікарні швидкої медичної допомоги» та ОКУ «Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни» колектив кафедри здійснює лікувально-консультативну допомогу населенню області. У ЛШМД базовими є 2 терапевтичних відділення, гастроентерологічне та гематологічне, центр невідкладної неврології, фізіотерапевтичне, приймально-діагностичне, потужний хірургічний блок.

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу в терапевтичних відділеннях (ведуть хворих, проводять обходи у прикріплених відділеннях, беруть участь у консиліумах, ведуть амбулаторний прийом), а також консультують передопераційних хворих у хірургічних відділеннях ЛШМД. За рік колективом кафедри надається лікувально-консультативна допомога 2-2,5 тис. хворих. Співробітники кафедри регулярно виїжджають у райони Чернівецької області, беруть участь у профілактичних оглядах, здійснюють консультативні прийоми в ЦЛР: Хотинській, Кіцманській, Заставнівській, проводять клінічні конференції в базових установах кафедри, читають лекції за потребами лікарів.

Матеріал підготували: завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ О.С. Хухліна та асистент кафедри Т.В. Рева.