Консультативний виїзд у Новоселицький район

Консультативний виїзд у Новоселицький район
Співробітники кафедри сімейної медицини БДМУ разом зі студентами 6 курсу медичного факультету № 2 30 вересня здійснили виїзд до Навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги (НПЦ ПМСД) БДМУ на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) у с. Бояни Новоселицького району. 
 
Одним з пріоритетних напрямків роботи НПЦ ПМСД є навчальний – підвищення рівня знань студентів, лікарів-інтернів, сімейних лікарів з питань загальної практики-сімейної медицини згідно існуючих вітчизняних та світових стандартів. При цьому враховуються кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики-сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу, об’єм медичних компетенцій і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних захворюваннях. Студенти 6 курсу в умовах НПЦ ПМСД БДМУ у с. Бояни мали можливість оглянути хворих у кабінеті сімейного лікаря та денному стаціонарі, у т.ч. під час консультацій професорів та доцентів, детально ознайомилися та заповнювали облікову документацію, реєстрували та інтерпретували дані ЕКГ, здійснювали санітарно-освітню роботу.
Під час виїзду професорами та доцентами кафедри сімейної медицини проконсультовано 35 хворих терапевтичного, педіатричного та хірургічного профілю. Створення НПЦ ПМСД БДМУ у с. Бояни та його діяльність надала можливість значно підвищити рівень медичного обслуговування жителів села, що є актуальним згідно із сучасними вимогами реформування медичної галузі. Здійснення консультативних оглядів представниками Буковинського державного медичного університету було схвально оцінено пацієнтами Боянської АЗПСМ, адже вони мали змогу отримати рекомендації фахівців за місцем проживання.