Кафедрою дерматовенерології проведено заходи з нагоди Дня меланоми

Кафедрою дерматовенерології проведено заходи з нагоди Дня меланоми

У рамках Всесвітнього Дня меланоми співробітники кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету 24 березня провели «День відкритих дверей» з метою обстеження на наявність ознак меланоми.

Всього співробітниками кафедри було оглянуто та проведено дерматоскопічне обстеження 32 осіб – мешканців м. Чернівці та області на наявність преканкрозів та злоякісних новоутворень шкіри.

Після обстеження трьох пацієнтів було направлено до лікаря-онколога з метою видалення доброякісних новоутворень шкіри (папіломатозні невуси), а 16 пацієнтам рекомендовано повторне обстеження у дерматолога через 6 місяців. Усім пацієнтам по закінченню обстеження були надані рекомендації щодо правил догляду за шкірою, захисту ділянок шкіри з наявністю доброякісних новоутворень від травматизації та надмірної дії інсоляції, за показами – диспансерне спостереження у лікаря-дерматолога та онколога.

У рамках заходу викладачі кафедри дерматовенерології провели тематичні виступи на практичних заняттях зі студентами 4 курсу медичних факультетів №1 та №2 (групи №11, №25, №26) із демонстрацією методики дерматоскопічного обстеження пацієнтів з метою ранньої діагностики новоутворень шкіри (проф. Денисенко О.І., доц. Гаєвська М.Ю., асист., к.мед.н. Шуленіна О.В., асист., к.мед.н. Гулей Л.О.). Обговорено рідкісний клінічний випадок у пацієнтки з діагнозом: Ювенільна меланома (асист., к.мед.н. Шуленіна О.В.). Також проведено круглий стіл з іноземними студентами 4 курсу (група №42) з обговоренням актуальних питань меланоми (асист. Карвацька Ю.П.)

У рамках Всеукраїнського Дня меланоми також проведено тематичний виступ на засіданні студентського наукового гуртка кафедри дерматовенерології з обговоренням питань діагностики, тактики ведення пацієнтів та профілактики розвитку меланоми шкіри (доц. Перепічка М.П.).

З метою удосконалення знань лікарів-інтернів спеціальності «Дерматовенерологія» з питань меланоми їм прочитано тематичну лекцію «Меланома, клінічні особливості, діагностика, лікування та профілактика» (доц. Перепічка М.П.). У рамках заходу також прочитано тематичну лекцію «Преканкрози. Меланома шкіри, клінічні прояви, принципи діагностики та лікування» для лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дерматовенерології» (проф. Денисенко О.І.).