БДМУ став першим із медичних вузів України індивідуальним повноправним членом Європейської Асоціації Університетів

БДМУ став першим із медичних вузів України індивідуальним повноправним членом Європейської Асоціації Університетів

Європейська Асоціація Університетів (European University Association, EUA) – організація, що об’єднує понад 850 навчальних закладів із 47 країн. У рамках Асоціації здійснюється співпраця та обмін інформацією, а також проведення спільних дослідницьких проектів.

Ставши індивідуальним повноправним членом Асоціації БДМУ тепер зможе увійти до Ради Європейської Асоціації Університетів із Докторської освіти (EUA Council for Doctoral Education, EUA-CDE), яка сприяє обміну досвідом і управління докторських шкіл по всій Європі, підтримує і зміцнює міжнародний аспект докторських програм і підготовки наукових кадрів за рахунок поліпшення співпраці між його членами і, зокрема, шляхом налагодження діалогу з організаціями-партнерами в інших регіонах світу.

Основна місія ЄАУ – сприяти розвитку гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам як автономним інституціям у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.

Асоціація грає вирішальну роль у формуванні європейської вищої освіти та наукових досліджень, зокрема, до пріоритетів її роботи відносяться: побудова Європейської зони вищої освіти в рамках Болонського процесу, дослідження та інновації, інтернаціоналізація вищої освіти та наукових досліджень, підвищення якості роботи, відповідний менеджмент, автономія та стабільне фінансування університетів.

Члени Європейської Асоціації Університетів отримують регулярні оновлення з європейської системи вищої освіти і розробок науково-технічної політики, публікації, звіти й аналіз роботи основних вищих навчальних закладів і науково-дослідницьких тенденцій. У тому числі члени ЄАУ отримують рекомендації щодо фінансової стійкості та поліпшення фінансового управління, мають право на окрему інституціональну комплексну оцінку роботи закладу та шляхи її покращення, особливо за рахунок розвитку потенціалу.

Членство ЄАУ дає можливість брати участь у проектах та дослідженнях у сфері розвитку вищої школи, щорічних конференціях Асоціації, робочих нарадах і семінарах, унікальних програмах підвищення кваліфікації для керівництва ВНЗ, спільних проектах, а також ознайомлення з останніми тенденціями розвитку вищої освіти і науки та передовим досвідом європейських ВНЗ.

Матеріал підготувала: Тетяна Білоус, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб