Відбулася відео-конференція з питань кардіології

Відбулася відео-конференція з питань кардіології

15 вересня під егідою та головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Шафранського була проведена відео-конференція з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державної адміністрації, головними обласними спеціалістами зі спеціальностей «Кардіологія», «Хірургія серця та магістральних судин», «Загальна практика – сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів».

На нараді Чернівецьку область представляли директор департаменту проф. Оксана Андрієць, головні спеціалісти Ірина Маковійчук (кардіологія) та Андрій Бочаров (хірургія), завідувачі та професори кафедр кардіології, терапії, хірургії та сімейної медицини Віктор Тащук, Оксана Полянська, Олександр Волошин, Ігор Полянський, Лариса Сидорчук. Було обговорено питання стану надання невідкладної реперфузійної терапії у областях та досвід найбільш успішних центрів. Головний позаштатний кардіолог МОЗ України Максим Соколов Загострив увагу присутніх на необхідних умовах виконання успішної реперфузійної терапії та можливі шляхи покращання її результатів. За результатами аналізу сучасного стану проблеми планується впровадження нового інноваційного проекту «Регіональна реперфузійна мережа в дії», спрямованого на удосконалення надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда, ефективної взаємодії при цьому служби екстреної медичної допомоги, системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги та сімейних лікарів. Основною метою проекту є необхідність введення фібринолітика на етапах госпіталізації, а не в стаціонарі. А також широкого застосування найбільш ефективного методу реперфузійної терапії – первинного коронарного стентування. Як ефект широкого впровадження даного проекту очікується достовірне зниження госпітальної летальності (до 5-7% у лікувальних закладах учасників проекту, в середньому по Україні – 13,6%); збільшення своєчасного виявлення пацієнтів з гострими коронарними синдромами з елевацією і без елевації сегмента ST; посилиться взаємодія служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню; наблизиться доступність якісної та ефективної високоспеціалізованої медичної допомоги населенню. Залучення в систему реабілітації та подальшого лікування пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом сімейних лікарів зможе забезпечити контроль за пацієнтами після реваскуляризаційних процедур і адекватну інтеграцію сімейної медицини у спеціалізовану систему ведення пацієнтів після реперфузійної терапії.