Переддипломна практика студентів

Переддипломна практика студентів

КОЛЕДЖ БДМУ. Відповідно до змін тривалості навчання медичних сестер і введенням нових складових галузевих стандартів вищої освіти — підготовки цієї категорії фахівців сформувалися нові підходи до організації та проведення переддипломної практики як завершального етапу практичного навчання медичних сестер.

У коледжі Буковинського державного медичного університету робота з практичної підготовки студентів спрямована на вдосконалення практичного навчання, як основи підготовки висококваліфікованих фахівців, позааудиторної самостійної роботи, як важливого фактору активізації науково-пошукової діяльності, поглиблення професійних знань та впровадження у навчальний процес передових педагогічних технологій.

У коледжі Буковинського державного медичного університету переддипломна практика медичних сестер передбачає навчання умінню правильно клінічно мислити, оцінювати стан пацієнта, досконало володіти технікою медсестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювати його результати, вибрати правильну тактику під час надання невідкладної долікарської допомоги, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя, основних принципів сестринської медичної етики та деонтології, дотримання інфекційної безпеки. Зважаючи на структурований поділ програми, протягом практики майбутні медичні сестри удосконалювали  практичні вміння з медсестринства у внутрішній медицині, медсестринства в хірургії, медсестринства в педіатрії та сімейній медицині.

Переддипломна практика передбачає вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, денного стаціонару, стаціонару на дому, поліклінік і амбулаторій сімейної медицини, які відповідають сучасним вимогам проведення навчального процесу, де вони брали участь у роботі медичних сестер на постах, у палатах інтенсивної терапії, невідкладної допомоги, в маніпуляційних, під час підготовки пацієнтів до проведення досліджень і маніпуляцій, вели догляд за хворими та ін.

Базами для проходження переддипломної практики студентами 3-го курсу коледжу БДМУ (спеціальність “Сестринська справа”, освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”) були: ОКУ “Чернівецька обласна клінічна лікарня” м.Чернівці, КМУ “Міська дитяча клінічна лікарня” м.Чернівці, ОКУ “Лікарня швидкої медичної допомоги” м.Чернівці, ОКУ “Обласна дитяча клінічна лікарня” м.Чернівці

Керівниками переддипломної практики були викладачі сестринсько-фармацевтичного відділення коледжу БДМУ Каратєєва Світлана, Козма Василь, Лобанова Тетяна.

Під час практики студенти ознайомилися з посадовими обов’язками, правами, роботою медичних сестер, чинними наказами та інструктивними листами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, методичними рекомендаціями, Держстандартами, нормативно-технічною документацією.

Після завершення переддипломної практики студенти успішно склали диференційований залік комісії у складі:

Голова комісії:

професор Лілія Тодоріко. – голова державної екзаменаційної комісії на медичному факультеті №4, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

Члени комісії:

доцент Тамара Грачова – директор коледжу БДМУ;

професор Ігор Плеш – завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

доцент Олег Хомко – завідувач відділу виробничої практики коледжу БДМУ;

Лілія Борейко – доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

Олена Макарова – доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

Каратєєва Світлана – викладач сестринсько-фармацевтичного відділення коледжу БДМУ;

Козма Василь – викладач сестринсько-фармацевтичного відділення коледжу БДМУ.

Враховуючи трудову дисципліну, ставлення до своїх обов'язків, високий рівень теоретичної та практичної підготовки комісія відзначила студентів Юлію Кавлюк, Наталію Бабінчук.