Хірургія онлайн

Буковинський державний медичний університет
Дистанційне навчання – засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дають змогу навчатися на відстані без особистого безпосереднього контакту між викладачем та студентом.
 
Викладачі кафедри хірургії №2 Буковинського державного медичного університету та студенти доволі успішно виходять з даної ситуації в умовах масштабних змін у навчанні та у своєму житті, – розповідає доцент кафедри Світлана Якобчук.
 
У світі все ширше використовуються електронні підручники, мультимедійні презентації, новітніх комп’ютерних програм контролю за поточним чи кінцевим рівнем знань студентів. Усе це є сучасною трансформацією класичних методів навчання. Але не меншої уваги потребує питання про головний вид інновацій в організації професійної освіти, а саме застосування методів дистанційного навчання, його складових, перспектив і можливостей.
 
Як й інші форми навчання, дистанційне навчання включає педагогічну складову й етап педагогічного проектування, коли на першому місці – завдання створення електронних підручників, курсів, комплексів електронних засобів навчання; розробка педагогічних технологій організації навчального процесу в мережі.
 
Існує пряма залежність ефективності дистанційного навчання від викладача, що виконує роботу зі студентом в Інтернет-мережі. Зокрема, з тим, що цей викладач має бути універсально підготованим, тобто володіти сучасними педагогічними й інформаційними технологіями та бути психологічно готовим до роботи зі студентами в новому навчально-пізнавальному мережевому середовищі.
 
Як розповідає Світлана Олександрівна, викладачі кафедри, намагаючись донести матеріал заняття, докладають усіх зусиль, щоб подолати відстань, яка розділяє викладачів та студентів.
 
За рахунок того, що відсутня можливість студентам працювати з хворими, цю частину заняття викладачу потрібно замінити іншим цікавим і рівноцінним видом заняття. І тут немає меж фантазії. В хід ідуть презентації, відеоматеріали, які містять клінічні випадки по тематичним хворим, відеоролики ходу оперативних втручань та окремих їх етапів із докладним описом та демонстрацією. Власне, в операційній, не завжди студентам вдається вгледіти всі моменти ходу операції через спини хірургів, не той кут огляду тощо. Тому дистанційне навчання якраз в цьому має позитивний момент.
 
В той же час, доводиться миритися з деякими незручностями. На жаль, не завжди викладач під час викладення матеріалу має, так потрібний йому, зворотній зв’язок зі студентами. Що, в більшості випадків, залежить від особистих технічних засобів слухачів. А саме, відсутність відеокамери, що унеможливлює відеозв’язок, перешкоди в аудіозв’язку, та випадки з перешкодами в інтернет трафіку.
 
Загалом, наш колектив цікавиться враженнями студентів, які цілком задоволені новим форматом та змістом проведених занять. Пари проходять у комфортному для них середовищі. Весь час їх увага включена у процес навчання, адже у ході розгляду теми, будь-кого можуть спитати.
 
Отже, практикуємо надалі освоєний формат навчання, вдосконалюємось і сподіваємось на плідні заняття і не меншу зацікавленість студентів.
 
Усім здоров’я і терпіння!