Формування етики лікаря у молодих викладачів БДМУ

Формування етики лікаря у молодих викладачів БДМУ

На засіданні школи молодого викладача професором кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Волошиним О.І. прочитано лекцію на тему: "Етика і деонтологія в медицині".

Молоді аспіранти, магістранти, клінординатори та асистенти мали змогу почути багато прикладів з клінічної практики відомого в Україні та за її межами науковця і лікаря на дуже актуальну в умовах сьогодення тематику.

Підняття престижу професії лікаря та його моральності є доречним в контексті реформування сучасної української медицини. Лекції, прочитані досвідченими професорами, науковцями, клініцистами розвивають світогляд лікаря-педагога в системі вищої медичної освіти та формуюють цивілізовану модель поведінки в системі "лікар-пацієнт", яка передбачає повагу та співпереживання до хворого.