До Дня серця кафедра сімейної медицини провела конференцію

До Дня серця кафедра сімейної медицини провела конференцію

23вересня з нагоди Всесвітнього дня серця у КМУ «Міська поліклініка № 3» була проведена лікарська науково-практична конференція «Гострий коронарний синдром» за активної участі кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

На конференції були присутні сімейні лікарі, дільничні терапевти, вузькі спеціалісти поліклініки. У своїй доповіді професор С.В. Білецький ознайомив лікарів з основними положеннями клініки та діагностики гострого коронарного синдрому (нестабільна стенокардія, не Q-інфаркт міокарда, Q-інфаркт міокарда). Особлива увага була приділена питанню невідкладної допомоги на догоспітальному етапі згідно з Уніфікованим клінічним протоколом екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST».