День науки в БДМУ

День науки в БДМУ

Продовжуємо висвітлювати заходи, які проходили на кафедрах БДМУ з нагоди Дня науки в 2017 році

Студенти БДМУ вшанували пам'ять видатного фармаколога С.П. Закривидороги

З нагоди Дня науки проведено кураторський захід «Наукові здобутки корифея Буковинської школи фармакологів – професора Закривидороги С.П.» зі студентами 20 групи 3 курсу спеціальності «Лікувальна справа», організований куратором доцентом кафедри фармакології Інною Кишкан.

Куратор групи ознайомила присутніх із напрямком наукових досліджень основоположника кафедри фармакології – професора Закривидороги С.П., його вагомим внеском у вивчення фармакології снодійних лікарських засобів, науковими публікаціями відомого вченого в галузі фармакології та запровадженим Степаном Петровичем у медичну практику лікарським препаратом – Терпентинна мазь із живиці буковинської ялиці. Студенти підготували й активно обговорили повідомлення про наукові дослідження учнів професора Закривидороги С.П., під керівництвом якого виконано 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Продовженням кураторського заходу стало вшанування пам’яті професора Закривидороги С.П. біля його могили на міському кладовищі історико-культурного заповідника (м. Чернівці), прибирання могили та висадження квітів.

Здобутки та досягнення вчених університету у розвитку медицини

У рамках заходів до Дня науки на кафедрі гігієни та екології був організований круглий стіл на тему «Здобутки та досягнення вчених університету у розвитку медицини».

У проведенні круглого столу взяли участь викладачі кафедри, студенти ІІІ курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Лікувальна справа»). Розпочала доцент Н.М. Фундюр, яка розповіла присутнім про вклад науковців кафедри у розвиток медичної науки (в історичному аспекті).

Кафедра гігієни та екології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» була заснована 11 липня 1945 року.

У 1946-1980 роках наукові дослідження проводились під керівництвом завідувачів кафедри професора Ф.А.Баштана (1946-1960 роки), к.мед.н., доцента Д.Г.Головіна (1960-1968 роки), к.мед.н., доцента О.О.Войцеховського (1968-1978 роки), к.мед.н., асистента Л.І.Москалюк (1978-1980 роки). Дослідження стосувались вивчення гігієнічного значення іонізації повітря, визначення хімічного складу грунтів, води, харчових продуктів Чернівецької області, забруднення їх пестицидами, нітратами, нітроза мінами тощо. Результати досліджень були використані при обгрунтуванні заходів профілактики зобу в ендемічних районах області.

У 1980-1999 роках під керівництвом завідувача кафедри професора О.М.Савельєва вивчався вплив умов зовнішнього середовища на здоров’я та працездатність дітей і підлітків. Розроблені стандарти фізичного розвитку дітей дошкільного віку (1983, 1999) та школярів (1984). Обґрунтовані та впроваджені в практику критерії професійної придатності до оволодіння спеціальностями із значним навантаженням на орган зору.

З 1999 року по даний час під керівництвом завідувача кафедри професора Л.І.Власика науково-дослідна робота проводилась за наступними напрямками:

«Аналіз динаміки нітратного забруднення індивідуальних джерел водопостачання м. Чернівці та області, його вплив на стан здоров’я населення та експериментальне обґрунтування заходів профілактики шкідливої дії нітратів та сполук свинцю у віковому аспекті»;

«Токсиколого-гігієнічна оцінка вікових та фенотипічних особливостей розвитку токсичних ефектів за умов комбінованої дії важких металів та нітратів»;

«Наукове обгрунтування профілактичних заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей у сучасній системі дошкільної освіти».

Викладачі кафедри приймали участь в організації науково-практичних конференцій, включених до Реєстру конференцій МОЗ України та з міжнародною участю (2004, 2005, 2008, 2016, 2017).

У науково-практичній та міжнародній діяльності викладачі кафедри підтримують тісні зв’язки з науковими закладами України та інших держав: Державним підприємством «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя», Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова, Львівським державним медичним університетом ім. Данила Галицького, Дрезденським технічним університетом та Саксонською асоціацією з громадського здоров’я (Німеччина), Університетом агробізнесу та регіонального розвитку, Національним університетом оборони «Васил Левски» (Болгарія). Професор Л.І.Власик є членом Європейського наукового товариства Network EUROLIFESTYLE (експерт у галузі наук зі здорового способу життя) з 2008 року по даний час. Л.І.Власик та співробітники кафедри прийняли участь у розробці Плану діяльності мережі EUROLIFESTYLE на 2016 та 2017 роки.

Далі розповідь про наукові здобутки співробітників кафедри продовжив у своїй презентації завідувач кафедри професорЛ.І.Власик. Він повідомив, що кафедра гігієни та екології, університет в цілому (як зацікавлена сторона) долучилися до виконання проекту спільної операційної програми транскордонного співробітництва «Центральна Європа» (2007-2013) під назвою «UFIREG»  («Ultrafine Particles – an evidence based contribution for the development of regional and Europeanenvironmental and health policy»; «Ультрамікроскопічні часточки – обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я»). Дослідження проводились в містах Дрезден, Мюнхен, Прага, Любляна, Чернівці. Головним партнером проекту визначено Технічний університет (Дрезден). Партнерами проекту стали науково-дослідні центри Мюнхена, Праги, Люляни, від України – Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя» МОЗ України (до складу наукового комітету та у якості координатора проекту обрано проф. Л.І.Власика).

В роботі круглого стола прийняла участь відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри к.мед.н., ст. викл.О.В.Кушнір. Вона повідомила, що одним із сучасних наукових напрямків досліджень в БДМУ є вивчення молекулярно-генетичних аспектів патології людини. Засновником нової перспективної наукової школи стала завідувач кафедри сімейної медицини професор Л.П.Сидорчук. Науковцями розроблені нові підходи до ранньої діагностики та профілактики ряду нозологій (артеріальної гіпертензії, гострого коронарного синдрому, ожиріння, метаболічного синдрому, неалкогольної жирової хвороби та цирозу печінки, хронічного панкреатиту, дисбіозу кишечнику, уродженої та набутої глухоти і туговухості у дітей) шляхом визначення  індивідуального генетичного поліморфізму з наступним формуванням груп ризику. В ході виконання кандидатських дисертацій у дослідженнях прийняли участь к.мед.н., ст. викл. О.В.Кушнір, ас. О.М.Іфтода.

Студенти із зацікавленістю прослухали викладену інформацію та взяли активну участь у дискусії щодо обговорення перспектив розвитку медичної науки в Україні.

 

Галерея зображень: 
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ
День науки в БДМУ