БДМУ займає чільне місце у рейтингу винахідницької активності

БДМУ займає чільне місце у рейтингу винахідницької активності

За даними Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут промислової власності» Буковинський державний медичний університет посідає 2 місце серед вищих навчальних медичних закладів

за результатами отримання патентів на винаходи у 2014 р. (92 патенти) після Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (161 патент).

Серед організацій Міністерства охорони здоров’я України найбільш активними у подані заявок на патенти були Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (484 заявки); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (181 заявка); Буковинський державний медичний університет (123 заявки); Одеський державний медичний університет (101 заявка).

За кількістю заявок на винаходи закладів галузі «Освіта» у 2014 р. БДМУ посів 7 місце, а за сумою заявок за період 2010-2014 рр. – 17 місце.

Патенти співробітників Буковинського державного медичного університету отримані за напрямками: хірургія – 28, терапія – 22, педіатрія – 10, гінекологія – 9 та теоретичні дисципліни – 23.

Оскільки застосування нових ідей та винаходів у площині практичної охорони здоров’я залежить від самих науковців, патент є основою для ефективних форм упровадження методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень. Високий темп патентування науковцями БДМУ необхідно утримувати і продовжувати, що є запорукою впровадження інновацій у медичну практику.