Вітальне слово учасникам судово-медичної конференції БДМУ

СМЕ

Шановні колеги!

 Буковинський державний медичний університет радо перейняв естафету проведення наукових судово-медичних форумів у Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Так БДМУ проводить ІІ міжнародну конференцію «Актуальні питання судово-медичної експертизи», яка об’єднала фахівців України, Росії, Молдови, Білорусії, Румунії, Португалії.

Наш університет завжди є в числі лідерів у впровадженні новітніх технологій у наукові дослідження та навчальний процес, а як наслідок і широке впровадження отриманих сучасних знань та навиків у медичну практику. Прикладами впровадження технологій, розроблених на базі університету є здобутки в галузі остеосинтезу, репродуктивної медицини, стовбурових клітин, хронобіології та хрономедицини. На сучасному етапі розвитку наукових досліджень, актуальними є міжгалузева інтеграція для розробки принципово нових діагностичних біокритеріїв. Виходячи з цього науковцями університету активно розробляються та впроваджуються методики діагностики патологічних процесів, використання методів генної інженерії, телемедицини та багатопараметричних методів лазерної спектрофотополяриметрії.

Хочу побажати всім учасникам та гостям конференції найкращих вражень від перебування на Буковині та роботи конференції, успіхів у науковій роботі, професійного зростання та незгасаючого творчого потенціалу, який необхідний для вирішення складних актуальних проблем судової медицини та практики.

 

З повагою,  Голова конференції,
ректор Буковинського державного медичного університету ,
академік АН ВШ України,
д.мед.н., професор.
Т.М. Бойчук