Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

СИДОРЧУК ЛАРИСА ПЕТРІВНА

СИДОРЧУК ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Професор кафедри сімейної медицини БДМУ, доктор медичних наук, професор
 
Народилася 13 квітня 1972 року в с. Іспасі Винницького району Чернівецької області. У 1995 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту. 
У 2001 році захистила кандидатську, а у 2010 докторську дисертацію. З 2010 року працює на посаді професора кафедри сімейної медицини БДМУ. У грудні 2011 року дослідниці присвоєно вчене звання професора. 
Лариса Петрівна неодноразово стажувалася за кордоном. Вона першою в БДМУ розробила напрям молекулярно-генетичних досліджень за патології внутрішніх органів та організувала наукову медичну школу. Вперше в Україні вивчила вплив поліморфізму ряду генів на фенотипові прояви низки захворювань, запропонувала неординарні й нові підходи до ранньої діагностики, формування груп ризику, які базуються на визначенні індивідуального генетичного поліморфізму. За результатами проведених досліджень з цього напряму отримано понад 20 патентів України, 12 грантів від European Society of Hypertension (ESH, 2004–2010 р.р.), 1 грант від American Society of Hypertension (ASH, 2002 р.), 4 гранти від European Academy of Allergology & Clinical Immunology and World Allergy Organization (EAACI and WAO, 2003 р., 2005–2007 рр.), 2 гранти від International Society of Hypertension (ISH, 2006 р.), 8 грантів від Falk Foundation (Німеччина, 2010–2014 рр.), почесну нагороду (Best Clinical Research Award) за кращу клінічну наукову роботу від Consortium for Southeastern Hypertension Control (COSEHC, США, 2003 р.) та Асоціації кардіологів України (2009 р.). Варто зазначити, що одна з робіт увійшла в четвірку кращих на Європейському конгресі кардіології 2009 року й посіла ІІ місце (Barcelona, Spain, 2009 р.). За тематикою наукової школи захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій, заплановано більше десятка.
Загальна кількість наукових праць дослідниці – понад 550, з-поміж них патентів – 34, раціоналізаторських пропозицій – 25, інформаційних листів - 1, нововведень – 4; монографій – 4, навчальних посібників – 5.
Основні наукові праці: 1. Сидорчук Л.П. Фармакогенетика артеріальної гіпертензії / Л.П. Сидорчук. – Чернівці: БДМУ, 2010. – 532 с. 2. Частота поліморфізму генів ангіотензинперетворювального ферменту (I/D), рецептора ангіотензину II першого типу (А1166С), ендотеліальної NO-синтази (T894G), рецептора PPAR-2 (Pro 12 Ala), 1-адренорецептора (Arg389Gly) у хворих на артеріальну гіпертензію у західно-українській популяції (Буковина) / Л.П.Сидорчук, К.М. Амосова, Р.А. Волков [та ін.] // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 16. – С. 346–362. 3. Сидорчук Л.П. Каспазний механізм активації апоптозу у хворих на есенційну гіпертензію / Л.П. Сидорчук // Укр. кардіол. журн. – 2008. – № 2. – С 51–56. 4. Сидорчук Л.П. Інсулінорезистентність і поліморфізм генів АСЕ, AGTR1, ADR. 1, eNOS та РРАЛ-2 у хворих на артеріальну гіпертензію / Л.П. Сидорчук. // Кровообіг та гемостаз. – 2008. – № 3. – С 27–33. 5. Sydorchuk L.P. Influence of pharmacogenetically determined treatment on parameters of peripheral hemodynamics in patients with arterial hypertension. / L.P. Sydorchuk, K.M. Amosova // The New Armenian Medical J. – 2011. – Vol 5(2). – P. 35 – 43. 
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240