Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ТАРАЛЛО Володимир Леонідович

ТАРАЛЛО Володимир Леонідович

Завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я в 1982-1985 та 1999-2001 pp., професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я (з 2008 року)

Народився 23 грудня 1945 року в м. Чернівці. Закінчив Красноярський медичний інститут (1969) та аспірантуру при кафедрі організації охорони здоров'я цього ж інституту (1972).

Працював лікарем станції швидкої медичної допомоги м. Красноярськ (1969—1972), старшим лаборантом (1972), асистентом (1972-1974) та старшим викла­дачем (1974-1978) кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я Крас­ноярського медичного інституту.

З 1978 року - доцент, з 1982 по 1985 pp. та з 1999 по 2001 pp. — завідувач, з 2008 року —професор кафедри соціальної медицинита організації охорони здоров'я Буковинського державного медичного університету. Директор Центру системних досліджень здоров'я населення БДМУ (1995-2003).

Кандидат медичних наук (1973), доцент (1980), доктор медичних наук (2008).

Напрями наукових досліджень: Розробка теоретичних, методичних і практич­них основ дослідження здоров'я населення та системи його охорони — системний аналіз, вимір, оцінка, прогноз, стратегічні напрями розвитку за таким спектром динамічних параметрів: захворюваність, поширеність хвороб, смертність, дожит­тя, тривалість життя (середня та гранична, здорова і хвороблива).

На підставі досліджень встановлено 2 закони щодо динаміки популяційного здоров'я, світові стандарти (нормативи і еталони) здоров'я, нові методики, інформаційні технології та моделі спостереження за прямими показниками здоров'я та його проявами.

Автор 219 наукових праць, зокрема, 3 навчальних посібників, 5 монографій, 5 винаходів, 17 методичних рекомендацій.

Основні наукові праці: 1. Таралло В. А. Здоров'я населення: інформаційно-методичне забезпечення про­гнозованого управління. Чернівці: ЧМІ, 1996. — 175 с 2. Таралло В. А., Тимофеев Ю. А. Общий кон­текст становлення ресурсной стратеги здравоохранения. — Черновцы, 2009. — 156 с. 3. Таралло В. А. Ге-ногеографическиепараметры здоровья населения//Вісн. наукових досліджень. 1997. №2-3. — С. 8—14. 4. Таралло В. А. Закон виживання популяцій базовий метод соціальної медицини/'/Бук. мед. вісник. — 1998. - Т. 2, № 3-4. - С 219-232.