ФЕДОРОВ Іван Гнатович

ФЕДОРОВ Іван Гнатович

Завідувач кафедри рентгенології та медичної радіології в 1961-1970 pp., професор

Народився 15 березня 1916 року в с Данилівка Щекінського району Тульської області (Росія). Закінчив 1-й Московський медичний інститут (1942) та аспірантуру 2-го Московського медичного інституту (1955).

У1942-1950 pp. — лікар-терапевт і рентгенолог у лікувальних закладах Москви та радянських військових госпіталях у Чехословаччині. У 1957-1961 pp. — доцент ка­федри рентгенології 1-го Московського медичного інституту.

У 1961 році його обирають завідувачем кафедри рентгенології та медичної радіології Чернівецького медичного інституту.

У 1955 році захистив кандидатську дисертацію «Процессы окостенения таза в рентгенологическом изображении».

Напрями наукових досліджень: Клінічно-рентгенологічна діагностика опіків стравоходу та шлунка, природжених вад кісток, запальних захворювань та пухлин кісток, патології органів дихання.

Автор 37 наукових праць. Видав підручник українською мовою «Курс рентгенології і радіології» (К., 1972).

Підготував 1 доктора та 2 кандидатів наук.

 Література: І. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998)/3а ред акад. АНВШ України, професора В. П. Пішака. - Чернівці, 1999. - С 179.