КІРШЕНБЛАТ ЯКІВ ДАВИДОВИЧ

КІРШЕНБЛАТ ЯКІВ ДАВИДОВИЧ

Завідувач кафедри нормальної фізіології в 1954-1980 pp., професор

Народився 23 липня 1912 року в м. Тифліс (Грузія). Закінчив біологічний фа­культет Ленінградського університету (1932), 1-й Ленінградський медичний інститут (1948) та аспірантуру Ленінградського університету (1937). До 1941 року працював асистентом Ленінградського університету. Упродовж 1941-1945 pp. служив на різних посадах у лавах діючої Радянської Армії. У1946-1954 pp. працював старшим науко­вим співробітником Інституту акушерства і гінекології АМН СРСР (Ленінград).

У 1938 році захистив кандидатську дисертацію «Закономерности динамики па-разитофауны мышевидных грызунов», у 1952-му — докторську на тему: «Гормо­нальная и нервная регуляция функций яичников у позвоночных». 3 1954 року — професор.

Напрями наукових досліджень: Вивчення фізіології внутрішньої секреції. Роз­робка проблем нервової регуляції функцій ендокринних залоз, механізму дії гормонів.

Автор 93 наукових праць, зокрема, підручників: «Общая эндокринология» (М., 1965), «Практикум по эндокринологии» (М., 1969).

Підготував 4 докторів та 13 кандидатів наук.

Нагороджений орденом «Знак Пошани», шістьма медалями.

Його ім'я внесено до галереї фундаторів наукових шкіл університету, заснована студентська стипендія його імені.

 Література: 1. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998)/3а ред акад. АНВШ України, професора В. П. Пішака. - Чернівці, 1999. - С 71.