Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську

Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську

Впродовж 22-23 травня 2017 року професорсько-викладацький склад гуманітарних кафедр в системі ВНЗ МОЗ України (понад 50 учасників з 14 медичних ВНЗ України) зустрівся на нараді щодо актуальних проблем викладання української мови як іноземної.

Методичний семінар-нарада завідувачів гуманітарних кафедр та викладачів української мови як іноземної відбувся на базі опорної кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Темою наради-семінару була «Лінгводидактичні стратегії навчання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах МОЗ України», а ключовими питаннями – нова примірна програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти «Українська мова як іноземна», що затверджена державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» у 2017 році та укладання концепції і структури міжкафедрального національного підручника зі згаданої дисципліни за новою програмою (д. філол. наук, проф. С. М. Луцак).

На пленарному засіданні учасниками семінару були заслухані доповіді з актуальних проблем, спільно порушених на нараді. Перший проректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», проф. Г.М. Ерстенюк у своїй доповіді наголосила на важливості прийняття освітніх стандартів з української мови для іноземних громадян, що наразі перебувають у процесі розробки та фахової мовної підготовки студентів-іноземців, що не тільки дозволить ефективне складання професійно орієнтованого іспиту без перекладача, але й дасть зелене світло для навчання іноземців-інтернів у ВНЗ України медичного профілю.

Викладачі кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ виступили з такими доповідями: к. філол. наук Аністратенко А. В. «Інтернет-додатки та інтерактивне програмне забезпечення у процесі викладання української мови як іноземної», мультимедійна презентація «Фактори впливу на вивчення української мови іноземцями», виступ Т. М. Никифорук на тему: «Методичне забезпечення дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів молодших курсів медичних спеціальностей»

У ході семінару були обговорені також питання компетентнісної спрямованості навчання української мови як іноземної, створення міжвузівського центру підвищення кваліфікації викладачів української мови як іноземної, проблеми методичного та дидактичного забезпечення викладання дисципліни у світлі тенденції до переважання самостійної роботи студентів і зменшення аудиторного блоку в системі навчальних закладів МОЗ України та ухвалено проект рішення, що складається з 11 пунктів найвагоміших питань, обговорених на семінарі-нараді.

 

Галерея зображень: 
Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську
Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську
Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську
Викладачі БДМУ взяли участь в методичному семінарі-нараді в Івано-Франківську