Студентка БДМУ стала переможницею наукової конференції

Студентка БДМУ стала переможницею наукової конференції

12-13 березня в Івано-Франківському національному медичному університеті відбулася 84-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»,

присвячена 70-ій річниці ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». У конференції взяли участь 42 доповідачі з різних міст України: Ужгород, Чернівці, Львів, Тернопіль, Вінниця, Київ, Харків, Одеса та Запоріжжя. Від Буковинського державного медичного університету участь в конференції взяла Чайковська Софія, студентка 20 групи V курсу медичного факультету №1. Представлена доповідь на тему «Роль дисфункції ендотелію у розвитку шлунково-стравохідного рефлексу у хворих на ХОЗЛ» (науковий керівник - к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Дудка І.В.) бстудсула високо оцінена науковим комітетом та отримала диплом І ступеня за найкращу наукову доповідь у секції «Внутрішня медицина».