21 травня - День науки в Україні

21 травня - День науки в Україні

Шановні викладачі, аспіранти, молоді вчені і студенти! Сердечно вітаю Вас з Днем науки в Україні!
«Не можуть бути поставлені межі допитливому розуму», - ці слова В.І. Вернадського найбільш точно характеризують наукове мислення. Для української науки ідея непохитності людського духу, його незламного прагнення до пошуку істини була і залишається головною рушійною силою.

Освітній процес у Буковинському державному медичному університеті нерозривно пов'язаний з науковою роботою. Ми успішно продовжуємо найкращі традиції буковинських учених. Для цього у нас є наукові школи, науково-дослідні центри, досвідчені наукові кадри і, звичайно, наша творча та цілеспрямована молодь.

У БДМУ основною метою наукової діяльності є здобуття нових наукових знань та одержання конкурентоспроможних наукових результатів. В університеті виконуються 38 тем науково-дослідних робіт (11 з них заплановані в лютому та березні 2016 року), 4 отримують фінансування з Державного бюджету. Для успішного виконання наукових завдань в університеті функціонують Центральна науково-дослідна лабораторія; Центр клінічних досліджень; 4 міжкафедральних лабораторій (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна); 17 кафедральних лабораторій.

Працює цифровий репозиторій «Інтелектуальні фонди БДМУ» – інституційний електронний архів, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, налічує більше ніж 9730 електронних записів. За результатами світового рейтингу інституціональних репозиторіїв «Ranking Web of World Repositories» репозиторій посідає 1-ше місце серед ВМ(Ф)НЗ України та 12-те місце серед ВНЗ України.

Впроваджується програмне забезпечення за «Проектом загальнодоступних знань» (OJS). За показниками наукометричної бази даних Scopus у квітні 2016 року університет посів 48-е місце серед 128 ВНЗ України.

Патент на винахід «Багаточастотний фазовий спосіб вимірювання дальностей об’єктів у радіодіапазоні», заявником і власником якого є БДМУ визнано кращим у Чернівецькій області на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року-2015».

В університеті видаються 6 науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини». Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» зареєстрований як фаховий спільний українсько-румунський. Матеріали друкуються українською, російською, французькою та англійською мовами. Журнали включені до Переліку фахових видань України та індексовані  у міжнародних науковометричних базах.

Університет приділяє велику увагу підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. У 2015-2016 рр. заплановано 10 докторcьких та 29 кандидатських дисертацій. Апробовано 8 докторських та 29 кандидатських дисертацій. Затверджені 5 докторських та 41 кандидатська дисертація.

Кількість проведених заходів в університеті залишається стабільно високою. В 2015-2016 рр. було проведено 50 наукових заходів: 8 - конференцій згідно до галузевого Реєстру МОЗ, 2 - міжнародні науково-практичні заходи, 20 - регіональних науково-практичних конференцій, 6 - семінарів (в.ч. 3 в он-лайн режимі), 8 - лекцій, вебінарів (в он-лайн режимі).

БДМУ підтримує міцні зв’язки з багатьма зарубіжними університетами країн Європи та СНД. Зокрема, за останній рік було підписано угоди про співпрацю з 11 закордонними установами.

Участь університету в проекті «Альянс медичних університетів» (MEDEA) дав можливість трьом студентам та одній магістрантці пройти навчання в європейських вишах в рамках програми академічної мобільності «Erasmus Mundus»; БДМУ долучився до грантового проекту Erasmus+ KA107 Project, який передбачає академічну мобільність студентів та викладачів з Університетом м. Фоджа, Італія; університет виграв грантовий проект Training Against Medical Error (TAME) - «Навчання щодо уникнення лікарських помилок».

Університет нагороджений дипломом лауреата Гран-прі у номінації: «Лідер інновацій у розвитку міжнародної співпраці та презентації національної медичної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» на виставці «ЗНО-2016. Освіта в Україні».

Щорічно в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів - Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO. У 2016 році BIMCO підтримує партнерство з міжнародними медичними конференціями 10-ти ВНЗ Європи та світу. За результатами форуму видано 18 випуск Всеукраїнського медичного журналу молодих вчених «Хист», який включає 1170 тез.

Студентське наукове товариство БДМУ координує діяльність 53 наукових гуртків кафедр університету, включно 3-х англомовних для іноземних студентів. В наукових гуртках займається 1380 студентів всіх факультетів і спеціальностей. У 2016 році студентське наукове товариство БДМУ стало повноцінним членом Всеукраїнської асоціації студентів-медиків (UMSA) та Міжнародної федерації студентських медичних асоціацій (IFMSA), бере активну участь у реалізації основних проектів і завдань асоціації.

Дорогі колеги та студенти, бажаю Вам натхнення, дослідницької сміливості, сил для здійснення всіх намірів, і, звісно ж, успіху!

З повагою

Ректор                                                      Тарас Бойчук