ВОЛОШИН Петро Власович

ВОЛОШИН Петро Власович

Завідувач кафедри нервових хвороб у 1973-1977 pp., професор

Народився 13 січня 1928 року в с Любарці Баришівського району Київської області. У 1959 році закінчив Харківський медичний інститут та аспірантуру при кафедрі нервових хвороб цього ж інституту (1962). Працював асистентом (1962-1966) та доцентом (з 1966 року) цієї ж кафедри.

У 1963 році захистив кандидатську дисертацію «Состояние сосудистой системы при гипертонической болезни с очаговыми и диффузными церебральными нару­шениями», в 1973-му — докторську дисертацію на тему: «О нейрогенных структур­но-функциональных системных механизмах патогенеза ожоговой болезни».

У 1972 році обраний доцентом, а в 1973 році — завідувачем кафедри нервових хвороб Чернівецького медичного інституту. Протягом 1974-1977 pp. працював за сумісництвом проректором з наукової роботи. Затверджений у вченому званні професора в 1975 році.

Напрями наукових досліджень: Вивчення патогенезу судинної патології голов­ного мозку. Реабілітація хворих з ураженням нервової системи. Невропатологія на тлі опікової хвороби.

Автор понад 300 наукових праць. Підготував 1 кандидата наук.

У1977 році призначений директором Українського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної неврології та психіатрії АМН України (м. Харків).

 Література: 1. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944—1998)/'За ред акад. АНВШ України, професора В. П. Пішака. - Чернівці, 1999. - С 40.