Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ТИМОЧКІВ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ

ТИМОЧКІВ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
Директор Хмельницького базового медичного училища 1973-2001 рр., заслужений лікар України
 
Народився на Тернопіллі в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району, 7 травня 1938 року, в сім’ї коваля.
У 1961 році закінчив Чернівецький медичний інститут. Спочатку працював на посаді лікаря-інспектора лікувально-профілактичного сектора Хмельницького облздраввідділу і, за сумісництвом, ординатором ендокринологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. З 1964 року – заступником головного лікаря обласної лікарні з поліклінічної роботи.
З 1968 року по 1970 рік за направленням Міністерства охорони здоров’я СРСР разом з дружиною (однокурсницею) працювали лікарями в Алжирській НДР. Після повернення на Україну продовжував працювати на посаді заступника головного лікаря обласної лікарні в м. Хмельницькому. У 1973 році переведений на посаду директора Хмельницького базового медичного училища (нині коледжу), де працює до цього часу.
З 1974 року по 1977 рік навчався в аспірантурі Київського НДІ ендокринології та обміну речовин (нині інститут імені В.П. Комісаренка) за спеціальністю „Клінічна ендокринологія”. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Раннє виявлення та диспансеризація хворих з латентним цукровим діабетом” (науковий керівник професор А.С. Єфімов, академік НАН, академік АМН України і Російської федерації, заслужений діяч науки).
З 1975 року по 1992 рік в училищі здійснювалася підготовка національних медичних кадрів середньої ланки для країн Азії, Африки, Латинської Америки. За цей період диплом отримали близько 400 іноземних громадян з 51 країни світу.
Творчий підхід до підготовки фахівців середньої ланки для охорони здоров’я України і зарубіжних країн, сумісна наполеглива праця педагогічного колективу училища була високо оцінена Міністерством охорони здоров’я, Мінвузом України. 
Хмельницьке медичне училище тривалий час було базовим для медичних училищ Хмельницької та Чернівецької областей. Для надання наукової і методичної допомоги Міністерством охорони здоров’я училище було прикріплено до Чернівецького медичного інституту (координатор роботи по співпраці зав. каф. фармакології проф. Ю.І. Іванов).
Із 40 років роботи в Хмельницькому медичному училищі, 28 років очолював його на посаді директора, зараз продовжує працювати викладачем терапії відділення післядипломної освіти.
За успіхи в роботі, участь в громадському житті, активну життєву позицію має ряд нагород і відзнак. Портрет встановлено на Алеї трудової слави на виставці досягнень народного господарства УРСР. Заслужений Лікар України. Нагороджений орденом „Знак пошани”, знаком „Відмінник охорони здоров’я СРСР”, „Відмінник освіти України”.
Опублікував 53 наукові праці. Основний науковий напрямок – ендокринологія, діабетологія.
Основні публікації: 1. Тимочків П.М. Цукровий діабет. Сучасний стан проблеми / Зб. „Вчені Поділля” Фундаментальні наукові праці. Частина друга. Хмельницький-Вінниця.-1999. „Поділля”.-С.307-311. 2. Тимочків П.М. Стрес і життя: погляд ендокринолога (до 100-річчя з дня народження Ганса Сельє) / Газета „Новости медицины и фармации”.-2007.-№ 16.-С.27-28. 3. Тимочків П.М. Розповсюдженість цукрового діабету та порушень толерантності до глюкози серед людей з факторами ризику / Зб. „Заслужені винахідники та раціоналізатори України” Вибрані наукові праці Книга друга. Хмельницький-Вінниця.-2001. „Поділля”.-С.277-282. 4. Тимочків П.М. Йододефіцитні захворювання та стани. Медико-соціальні аспекти / Зб. „Медицина і педагогіка”, Хмельницький, 2009.-С.1-9.
Про нього писали: 1. Вчені Поділля. Фундаментальні наукові праці. Частина перша. Хмельницький-Вінниця „Поділля”.–1999.–С.54–56. 2. Заслужені винахідники та раціоналізатори України. Вибрані наукові праці. Хмельницький-Вінниця „Поділля”.–2001.–С.48–50.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240