Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ТКАЧУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ТКАЧУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доктор медичних наук, доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ
 
Народився та виріс у Чернівцях. Протягом 1989–1990 років працював молодшою сестрою милосердя по догляду за хворими у Чернівецькій спілці „Червоного хреста”, з 1990 року по 1991 рік – санітаром Чернівецького діагностичного центру. 
У 1991 році Олексій Володимирович вступив до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив у 1997 році. Під час навчання з 1993 року по 1996 рік працював санітаром виїзної бригади станції швидкої медичної допомоги м. Чернівців. 
З 1997 року по 1999 рік проходив інтернатуру з фаху „Анестезіологія та реаніматологія” на базі міської лікарні № 1 (нині – лікарня швидкої медичної допомоги м. Чернівців), після закінчення якої працює лікарем-анестезіологом відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії згаданої лікарні.
Навчався дослідник у клінічній ординатурі при Буковинській державній медичній академії, а з 2002 року по 2006 рік – в аспірантурі. 
У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Деякі патогенетичні основи нейрохімічної та імунологічної дизрегуляції в самців із синдромом пренатального стресу”. Потім працював на посаді  асистента кафедри патологічної фізіології. 
З 2008 року по 2011 рік навчався в докторантурі, за період проходження якої було написано, апробовано та захищено докторську дисертацію на тему: „Системні та органоспецифічні імунні й метаболічні порушення при стрептозотоциновому цукровому діабеті, ускладненому ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку в щурів”. У тому ж році отримав вчене звання доцента.
З 2011 року молодий науковець – доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету, а також ординатор відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівців.
О.В. Ткачук є автором понад 100 друкованих праць, серед яких навчально-методичний посібник із грифом МОН України „Загальна та клінічна патофізіологія для стоматологів” (у співавторстві), 52 статті, патент на корисну модель, нововведення.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240