Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ВЛАСОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ВЛАСОВ  ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії з курсом стоматології ФІГО Вінницького національного медичного університету  імені М.І. Пирогова МОЗ України, заслужений лікар України 
 
Народився 28 жовтня 1956 року в місті Чернівцях. Після закінчення середньої школи в 1973 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1979 році. 
Під керівництвом професорів В.М. Круцяка і Б.О. Мількова виконав і 1990 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Морфологічне й експериментальне обґрунтування дренування черевної порожнини і параперитонеального введення антибіотиків у комплексному лікуванні розлитого гнійного перитоніту”, в якій запропонував новий підхід до дренування очеревинної порожнини при гнійному розлитому перитоніті.
У 2002 році В.В. Власов захистив докторську дисертацію на тему: „Етіологія, патогенез, профілактика та лікування післяопераційних вентральних гриж” (науковий консультант – професор Б.О. Мільков). З цього ж року на посаді асистента, а згодом як доцент відповідає за наукову роботу кафедри хірургії факультету післядипломної освіти (м. Хмельницький) Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
У 2002 році Указом Президента України йому присвоєне почесне звання „Заслужений лікар України”.
В.В. Власов є автором 23 винаходів, 50 раціоналізаторських пропозицій і понад 250 друкованих робіт. Ним розширено сучасні уявлення про етіологію, патогенез, методи лікування і профілактику гриж.
Про нього писали: Суходоля А.І. Перше повноліття заслуженого лікаря України, доктора медичних наук Власова В.В./ А.І. Суходоля, І.О. Козак, А.П. Підопригора, М.С. Гойда, С.Р. Микитюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія Т.6, 31.– 2007. – С. 123–124.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240