КРИВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

КРИВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича БДМУ, доктор медичних наук, професор 
 
Народився 19 березня 1966 року в смт Ясіня Рахівського району Закарпатської області. В 1983 році закінчив на відмінно Ясінянську середню школу. Любов до знань і бажання допомагати людям привели до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1992 році. Розпочаті наукові дослідження в студентські роки і відмінне навчання дали змогу вченій раді Чернівецького державного медичного інституту рекомендувати Віктора Васильовича на наукову роботу. В студентські роки за відмінне навчання і громадську роботу його фото неодноразово поміщали на дошку пошани ВНЗ. За фахом він – лікар-хірург. З 1992 року працював на посаді асистента, з 2000 року – доцента, а з 2010 професора кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича згаданого вишу. 
Кандидатську дисертацію на тему: „Розвиток та становлення топографії ділянки колінного суглоба в ранньому онтогенезі людини” захистив 19 грудня 1996 року (науковий керівник – заслужений дiяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.М. Круцяк, консультант – доктор медичних наук, професор І.М. Рубленик). 
Докторську дисертацію на тему: „Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини” захистив 06 листопада 2008 року (науковий консультант – Бобрик Іван Іванович, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України, доктор медичних наук, професор). 
В.В. Кривецький є членом вченої ради медичного факультету № 2, членом редакційної ради наукового фахового видання України – „Клінічна анатомія та оперативна хірургія”.  Також він є керівником двох дисертаційних робіт.
Наукові інтереси дослідника: ембріотопографічні дослідження ділянки хребтового стовпа людини, опорно-рухового апарату та топографоанатомічних ділянок у пренатальному онтогенезі людини. 
Дослідник є автором понад 240 наукових праць, 5 патентів, 12 рацпропозицій, 2 монографій, 6 навчальних посібників, затверджених ЦМК МОЗ України.
Про нього писали: 1. Лютик М.Д. Кафедра анатомії людини Буковинського державного медичного університету: Історичний нарис / М.Д. Лютик, В.П. Пішак, С.М. Луканьова. – Чернівці: Букрек, 2009. – 212 с. 2. Макар Б.Г. Історія кафедри анатомії людини БДМА / Б.Г. Макар, М.М. Козуб, В.В. Кривецький [та ін.] // Клін. анатомія та операт. хірургія. – 2003. – Т. 2, № 4. – С. 72–75.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240