КРИШТАЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

КРИШТАЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Завідувач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2009 року) Київ, професор, член правління наукового товариства патофізіологів України, член Нью-Йоркської академії наук, член проблемної комісії МОЗ України та НАМН України „Нормальна та патологічна фізіологія”
 
Народився 15 грудня 1947 року в с. Корнін Попельнянського району Житомирської області. Батько: Кришталь Василь Венедиктович, українець, що народився в Казахстані, – військовослужбовець, полковник, учасник ВВВ. Мати: Кришталь (Абрамова) Ольга Василівна, росіянка, що народилася в м. Рибінск Ярославської області, – службовець, доброволець ВВВ. З 1950 року сім’я мешкала в м. Житомирі, а з 1961 року – в м. Чернівцях, де у 1966 році Микола Васильович закінчив з золотою медаллю середню школу № 3 і вступив до Чернівецького медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1972 році. Одружений. Має двох синів, дві онучки і два онуки.
Під час навчання у виші М.В. Кришталь активно працював у студентському науковому гуртку при кафедрі гістології, при якій після завершення ВНЗ з 1972 року по 1974 рік навчався в аспірантурі. З 1974 року по 1984 рік працював на посаді асистента цієї ж кафедри, а з 1985 року по 1990 рік – на посаді асистента кафедри патологічної фізіології згаданого навчального закладу. 
В 1976 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю „Гістологія” на тему: „М-холінергічна регуляція глюкокортикоїдної функції кори наднирників”. 
З 1990 року по 1994 рік у зв’язку з переїздом до м. Києва та обранням за конкурсом працював на посадах старшого наукового співробітника та провідного наукового співробітника лабораторії патології клітини НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського МОЗ України, де вивчав патогенез нефропатій при інфекційних ендотоксикозах і продовжував роботу над докторською дисертацією. 
З 1993 року працював асистентом кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом, а в 1994 році зарахований за наказом і в цьому ж році обраний за конкурсом на посаду доцента згаданої кафедри. 
У 1995 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю „Патологічна фізіологія” на тему: „Нейро-гуморальна регуляція компенсаторних реакцій нирок при метаболічному ацидозі”. 
У 2003 році М.В. Кришталя обрано за конкурсом на посаду професора кафедри патологічної фізіології згаданого вишу. У 2005 році йому присвоєно вчене звання професора цієї кафедри. З 2009 року вчений обіймає посаду завідувача кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця. 
Нині Микола Васильович є членом правління наукового товариства патофізіологів України, членом Нью-Йоркської академії наук, вченої ради медичного факультету № 1 НМУ, спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 „Медична біохімія” та апробаційної ради „Теоретична медицина” при НМУ імені О.О. Богомольця. Він є членом проблемної комісії МОЗ України та НАМН України „Нормальна та патологічна фізіологія” і членом редколегії „Фізіологічного журналу” та журналу „Загальна патологія та патологічна фізіологія”.
Наукові роботи М.В. Кришталя присвячені вивченню механізмів нервової регуляції глюкокортикоїдної функції кори наднирників та нейро-гормональної регуляції компенсаторних реакцій нирок при ацидозі й ендотоксикозі; проблемам патогенезу порушень вуглеводного, білкового та водно-електролітного обміну і функції нирок під час змін кислотно-основного стану; проблемам впливу дифтерійного екзотоксикозу на еластолітичні системи крові й аортальні стінки.
М.В. Кришталь є автором 160 наукових праць і 15 наукових робіт з методики викладання патологічної фізіології, в тому числі співавтором підручника „Патофізіологія” (Київ: Медицина, 2008, 2010 рр.) і „Посібника до практичних занять з патологічної фізіології” (Київ: Здоров’я, 2001 р.). Він є редактором національного підручника „Патофізіологія” (Київ: „Медицина”, 2013 р.) і нового посібника з патофізіології, що готується до друку у видавництві „Медицина”. Крім того, М.В. Кришталь написав 5 розділів для нового підручника „Патофізіологія для сімейного лікаря”.
Про нього писали: 1.Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 1841–2011: У 2-х книгах: Книга 2. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку (1921–2011). – К.: ВД „Авіцена”, 2011. – С. 144–145; 2. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Кафедри університету. – К.: ВД „Глобус”, 2012.– С. 115–125; 3.Who is who в Україні. Біографічна енциклопедія успішних людей України.- 1 випуск 2012 / Енциклопедія персональної серії Hubners Who is who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG, Alpenstrasse 16, CH-6304 Zug, Schweiz. – P. 191.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240