Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення...

АНТРОПОВ Юрій Андрійович

АНТРОПОВ Юрій Андрійович

Завідувач кафедр психіатрії в 1969-1978 pp., нервових хвороб та психіатрії в 1978-1979 pp., професор

Народився 18 червня 1929 року в м. Пугачов Саратовської області (Росія). У 1952 році закінчив Ленінградський медичний інститут ім. І. П. Павлова та клініч­ну ординатуру при кафедрі психіатрії цього ж інституту (1955) під керівництвом академіка АМН СРСР М. І.Озерецького.

У 1955-1960 pp. працював лікарем-психіатром у лікувальних закладах Московсь­кої області.

З 1960 року — асистент кафедри психіатрії Луганського медичного інституту. У 1964 році захистив кандидатську дисертацію «Клинические и некоторые патофи­зиологические особенности маниакального синдрома травматической этиологии».

У1967 році обраний на посаду доцента кафедри нервових хвороб з курсом психіат­рії Чернівецького медичного інституту. У1968 році присвоєно вчене звання доцента.

У 1970 році захистив докторську дисертацію «Парафрения систематическая и парафренические синдромы». У 1973 році присвоено вчене звання професора.

Напрями наукових досліджень: Парафренія і парафренійні синдроми при пси­хічних захворюваннях. Патофізіологія та загальна психопатологія. Клініка та пато­генез судинних психозів. Типологія особистості та психічні захворювання.

Автор 70 наукових праць, зокрема, монографії «Догляд за хворими у психіатри­чному стаціонарі» — 1980 (у співавторстві).

Підготував 2 кандидатів наук.

 Література: 1. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буко­винської державної медичної академії (1944-1998)/3а ред акад. АНВШ України, професора В. П. Піша­ка. - Чернівці, 1999. - С 24.