Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ПОЛЯНСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА

ПОЛЯНСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА
Завідувач кафедри реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я БДМУ (2002 по 2005 рр.), професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини та фізичного виховання (2009 р.), декан факультету післядипломної освіти (2003–2009 рр.), доктор медичних наук, професор
 
Народилася 16 квітня 1955 року в с. Межиріччі Сторожинецького району Чернівецької області. Закінчила з відзнакою Чернівецький медичний інститут у 1978 року за спеціальністю „Лікувальна справа”. У 1989 році закінчила клінічну ординатуру при кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Чернівецького медичного інституту. Зарахована на посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб у 1994 році, у 1998 році переведена на посаду доцента кафедри госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Протягом 2002–2005 рр. обіймає посаду завідувача кафедри реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я.  
Захистила у 1992 році кандидатську дисертацію на тему: „Состояние гуморальных регуляторных субстанций у больных острым инфарктом миокарда”, у 2000 році докторську дисертацію на тему: „Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікування”. В 2003 році присвоєно вчене звання професора кафедри реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я.
З лютого 2009 року до цього часу Полянська О.С. – професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання. Декан факультету післядипломної освіти (2003–2009 рр.)
Напрями наукових досліджень професора Полянської О.С. присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень та хронічної хвороби нирок на різних етапах медичної реабілітації шляхом використання алгоритмів індивідуалізованої медикаментозної та немедикаментозної терапії і нових методик фізичних тренувань.
Автор 450 наукових праць, зокрема 3 авторських свідоцтва на винаходи, 24 патенти на корисну модель, 2 нововведення, 3 монографії, 2 підручники, 6 - посібників. Підготовлено 2 кандидатів медичних наук. 
Трудова діяльність професора Полянської О.С. відзначена Почесними грамотами Чернівецької обласної адміністрації та Буковинського державного медичного університету.
Основні наукові праці: 1. Полянська О.С., Амеліна Т.М. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу. Підручник. Чернівці, – 2011. – С.208. 2. Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. Спосіб прогнозування формування аневризми лівого шлуночка. Реєстр галузевих нововведень-випуск № 36.– Київ.-реєстр 151/36/12.– 2012.-С.55-56. 3. Тащук В.К., Полянська О.С., Поліщук О.Ю. та ін. Гострий інфаркт міокарда. Ускладнення // Монографія / за ред. Тащука В.К. Чернівці, Книги-ХХІ.2012-220с. 4. Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. Спосіб прогнозування виникнення та прогресування серцевої недостатності. Пат. Україна 84713 A61B 5/00. № u2013 06362; заявл. 23.05.2013, опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. 5. Полянська О.С. Фелінозний міокардит / О.С. Полянська, І.О. Маковійчук, Н.Д. Гарасим /Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №1 (57). – С.208–-210. 
 
Про неї писали: 1. Буковинська державна медична академія, здобутки, перспективи розвитку / В.П. Пішак, М.Ю. Коломоєць, І.Й. Сидорчук та ін. // за ред. проф. В.П. Пішака / Чернівці: БДМА, 2004.–228 с. 2. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції „Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія-2006” 5-6 жовтня 2006 року, Одеса.–2006.-С.17. 3.Спортивна медицина України. Історія, сьогодення та майбутнє / За ред. проф. В.В. Клапчука та Засл. лікаря України Ю.П. Дехтярьова.-Київ-Дніпропетровськ: Делі-Та, 2006-156 с. 4. Полянська О.С. Історія становлення кафедри реабілітації, ЛФК, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я / Буковинський медичний вісник. –2004.–Т.8,№ .3 -С.230-233. 5.Фізична реабілітація та спортивна медицина. Профільні кафедри і курси вищих медичних та фізкультурних закладів освіти України / За ред. проф. В.В. Клапчука та проф. А.В. Магльованого.–Львів.: Ліга-Прес, 2006.–84 с. 6.Медицина в спорті України. Сторінки історії:1948-2008рр/ За ред. проф. Клапчука В.В. та к.мед.н., Засл.лікаря України Дегтярьова Ю.П.–Київ -Дніпропетровськ.–2008.–91 с. 7. Одинська Ж.О. На життєвих вертикалях. ІІ частина.-Чернівці: „Місто”, 2012.–С.68–77. 8. Спортивна медицина та лікувальна фізкультура України/ за ред.Ю.П. Дехтярьова.-Київ: „Друкарня Вольф”, 2013.–С.246–249.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240