Семінар-нарада завідувачів кафедрами мовознавчих дисциплін медичних вишів України – нові перспективи співпраці

Семінар-нарада завідувачів кафедрами мовознавчих дисциплін медичних вишів Україн

 

Близько сорока фахівців дисциплін мовознавчого циклу з усіх медичних навчальних закладів України зібралося у стінах Івано-Франківського національного медичного університету 20-21 вересня, де на кафедрі мовознавства було проведено семінар-нараду завідувачів кафедр (курсів) української, латинської та іноземних мов.

 
Буковинський державний медичний університет на цьому зібранні представляли професор Василь Чебан, доценти Олександр Рак, Валентина Синиця, Лариса Шутак. Основною тематикою семінару-наради стало “Впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих педагогічних технологій у викладанні мовознавчих дисциплін”.
 
З привітанням до учасників семінару-наради звернулася професор Ганна Ерстенюк перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету, а з першою доповіддю на пленарному засіданні виступив професор Іван Вітенко, директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України.
 
На секційних засіданнях розглядалися особливості викладання мовознавчих дисциплін у різних медичних навчальних закладах України. Неодноразово зазначалося, що науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку нових методичних і методологічних підходів у процесі формування компетенції майбутнього лікаря. А для цього необхідно впроваджувати інформаційно-комунікативні інноваційні технології, які інтенсифікують процес навчання, підвищують його ефективність.
 
Представники БДМУ поділилися позитивним досвідом впровадження комп’ютерних та Інтернет-технологій у навчальний процес. Зокрема, йшлося про ефективний досвід проведення дистанційних семінарів з української мови на підготовчому відділенні університету; про активне запровадження системи дистанційного навчання “Moodle”, перевагами якої є гнучкість, модульність, інформативність, поєднання з іншими видами діяльності, масовість, рентабельність, соціальність, інтернаціональність. Також наголошувалося, що одним із методів активізації заняття є використання проектної методики, що підвищує активність студентів, формує вміння самостійно творчо мислити, обирати різні рішення тощо.
 
Ще одним важливим питанням семінару-наради стало обговорення остаточної версії національних підручників з дисциплін  “Латинська мова та основи фармацевтичної термінології” та “Іноземні мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням”. До слова, чимало викладачів кафедри іноземних мов БДМУ є співавторами національних підручників із вищеназваних дисциплін. Обговорювалася також концепція створення національного підручника з “Української мови за професійним спрямуванням”. Не залишилися поза увагою типові програми з мовознавчих дисциплін, які змінюються та модернізуються у зв’язку з уведенням тимчасового положення про Болонську систему. Учасники семінару продуктивно і творчо попрацювали, ухвалили відповідні рішення і пропозиції для подальшого опрацювання МОЗ і МОН, молоді та спорту України.
 
На підсумковому засіданні, обговоривши доповіді та звіти керівників секцій, завідувач кафедри мовознавства Івано-Франківського медуніверситету професор Роман Голод подякував усім присутнім за активність, конструктивність у прийнятті рішень, високу продуктивність семінару-наради і зазначив, що такі форуми підвищують ефективність навчального процесу і позитивно впливають на творче співробітництво.