Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ТКАЧУК СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

ТКАЧУК  СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
Завідувач кафедри фізіології імені Я.Д.Кіршенблата, доктор медичних наук, професор, голова Чернівецького відділення Товариства фізіологів України 
 
Народилася 14 січня 1952 року в с. Селище Сокирянського району Чернівецької області. Після отримання середньої освіти навчалася в Чернівецькому державному медичному інституті, який закінчила в 1975 році (за спеціальністю „Лікувальна справа”). З 1975 року по 1976 рік Світлана Сергіївна проходила інтернатуру в Рівненській обласній клінічній лікарні, а з 1976 року по 1979 рік працювала терапевтом Рокитнянської ЦРЛ Рівненської області.
З рідною alma mater життєвий шлях С.С.Ткачук нерозривно пов’язаний з 1979 року, коли вона почала навчатилася в аспірантурі за спеціальністю „Нормальна фізіологія”.
З 1982 року молодий науковець – асистент кафедри нормальної фізіології. 
У 1984 році дослідниця під керівництвом проф. Я.Д. Кіршенблата захистила кандидатську дисертацію на тему: „Участь холінореактивних та адренореактивних ланок у механізмах передачі впливів кортикомедіального відділу мигдалеподібних ядер на яєчники”. 
З 1996 року Світлана Сергіївна – доцент, з 2001 року – професор кафедри нормальної фізіології; а з 2005 року – завідувач кафедри фізіології БДМУ, яка з 2010 року перейменована на кафедру фізіології імені Я.Д. Кіршенблата. 
26 вересня 2000 року в інституті фізіології імені О.О.Богомольця НАН України дослідниця захистила докторську дисертацію на тему: „Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої систем мозку в щурів із синдромом пренатального стресу”.
Формування наукових інтересів та становлення її як науковця відбувалося в тісній співпраці зі світлої пам’яті професором Я.Д.Кіршенблатом та академіком АМН України, член-кореспондентом НАНУ, професором О.Г. Рєзніковим. 
Під керівництвом С.С.Ткачук на кафедрі започатковано вивчення нейроімуноендокринних аспектів пренатального стрес-синдрому, цукрового діабету, ішемічно-реперфузійних ушкоджень головного мозку, виконано й захищено 9 кандидатських дисертацій. Вона є автором та співавтором понад 310 друкованих праць, у тому числі – 5 монографій, 8 навчальних посібників.
Протягом восьми років Світлана Сергіївна була членом спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, а з 2009 року – членом спеціалізованої вченої ради К 76.600.03 при Буковинському державному медичному університеті. Крім того, вона є головою Чернівецького відділення товариства фізіологів України, членом Пленума патофізіологів України. 
Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2007 р.), Почесною грамотою Чернівецької обласної ради (2008 р.), Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації (2013 р.), відзначена Подякою МОЗ України (2011 р.).
Про неї писали: 1. Пішак В.П., Ахтемійчук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковинського державного медичного університету (1944–2009). – Чернівці, 2009. – С.141. 2. Пішак В.П., Коломоєць М.Ю., Сидорчук І.Й. та ін. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку (до 60-ліття від дня заснування). – Чернівці: БДМА, 2004.– 228 с. 3. Історія патологічної фізіології в Україні / за ред. акад. О.О.Мойбенка. – К., 2009.–342 с.4. Одинська Ж.О. На життєвих вертикалях. Ч. ІІ. – Чернівці: «Місто», 2012. – С. 103–112.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240