Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення різноманітних заходів, в тому числі і презентації художньо-мистецьких робіт випускників БДМУ.

...

ТАЩУК ВІКТОР КОРНІЙОВИЧ

ТАЩУК ВІКТОР КОРНІЙОВИЧ
Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини БДМУ, доктор медичних наук, професор 
 
Народився 27 лютого 1960 року в м. Чернівцях. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1983 році, пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури й докторантури в ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” АМН України. 
З 1992 року Віктор Корнійович – доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ЧМІ, з 1994 року – завідувач кафедри госпітальної терапії № 2, в подальшому кафедри кардіології, реабілітації, ЛФК та спортивної медицини БДМА, а з 2009 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної та спортивної медицини БДМА. 
У 1988 році захистив кандидатську, а в 1993 році – докторську дисертацію на тему: „Клінічні і морфофункціональні детермінанти рестабілізації перебігу гострих форм ІХС при тривалому спостереженні”. У 1996 році йому присвоєно вчене звання професора.
В.К. Тащук є членом вченої ради Буковинського державного медичного університету, головою предметно-методичною комісії з внутрішньої медицини, деканом факультету підвищення педагогічної майстерності БДМУ, відповідальним технічним редактором журналу „Буковинський медичний вісник”, членом спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському медичному університеті, членом Робочої групи з гострого коронарного синдрому та аритмій серця Асоціації кардіологів України, співголовою Буковинського осередку Асоціації кардіологів України, головою Буковинських осередків Асоціації з невідкладної кардіології України, Асоціації аритмологів України, Асоціації з серцевої недостатності України (заступник голови), Асоціації дослідників України.    
Напрямами наукових досліджень професора є вивчення патогенетичного лікування ішемічної хвороби серця, запобігання серцевій недостатності за впливу депресивних розладів та хроноциркадності – в тому числі за створення реєстру малих міст України.
Загальна кількість друкованих робіт науковця становить 739, з-поміж яких близько 150 англомовних, 17 патентів, 10 монографій і посібників, 14 методичних рекомендацій. Під його керівництвом підготовлено й захищено 19 кандидатських дисертацій та 2 докторські. Крім того, він був керівником навчання 32 клінічних ординаторів, підготував 11 магістрів медицини, 10 аспірантів, 1 докторанта.
В.К. Тащук є лауреатом премії імені В.Залозецького (2000 р.), з нагоди 60-річчя Буковинської державної медичної академії його занесено до книги Пошани академії (2000 р.);  нагороджено медаллю акад. М.Д. Стражеска „За заслуги в охороні здоров’я” (2000 р.), Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2002, 2009 рр.), Почесними грамотами Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010, 2012 рр.), медаллю МВС України „За сприяння органам внутрішніх справ України” (2010 р.), медаллю „За заслуги” Асоціації кардіологів України (2013 р.); йому присвоєно почесне звання „Заслужений лікар України” Указом Президента України № 445 від 16 червня 2009 року, з нагоди 50-річчя з дня народження та 30-річчя професійної діяльності отримано привітання Міністра охорони здоров’я України (2010 р.). під час проведення XIV Національного конгресу кардіологів України, присвяченого 50-річчю Асоціації кардіологів України, був рекомендований, враховуючи результати його роботи репрезентувати лікарів Чернівецької області у книзі „Професія лікар-кардіолог”, приуроченій цій даті, а також представлений на виставці фотографій кращих лікарів України. Крім того, згідно з Указом Президента України № 658/2013 „Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я” від 02.12.2013 науковцю призначено строком на два роки державну стипендію як видатному діячеві охорони здоров’я.
Основні наукові праці: 1. Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. Спосіб прогнозування формування аневризми лівого шлуночка. Реєстр галузевих нововведень-випуск № 36.– Київ.-реєстр 151/36/12. – 2012. – С.55 – С. 56. 2. Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. Спосіб ранньої діагностики формування аневризми лівого шлуночка у хворих на ін.фаркт міокарда. Інформаційний лист-2012 3. Тащук В.К., Полянська О.С., Поліщук О.Ю., Гречко С.І. та ін. Гострий інфаркт міокарда. Ускладнення. Монографія / За ред. Тащука В.К. – Чернівці, Книги-ХХІ.2012-220с. 4. Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. Спосіб прогнозування виникнення та прогресування серцевої недостатності. Пат. Україна 84713 A61B 5/00. № u2013 06362; заявл. 23.05.2013, опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. 5. Тащук В.К., Гулага О.І., Полянська О.С., Маковийчук И.Е. Отдаленные результаты использования антагонистов альдостерона в комплексном лечении больных инфарктом миокарда с сердечной недостаточностью / Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2013. – №11 (154) випуск 22. – С. 19–24. 
Про нього писали: 1.Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944–1998) За ред. акад. АНВМ України, професора В.П. Пішак. – Чернівці, 1999. – С. 169. 2.Спортивна медицина та лікувальна фізкультура України / За ред. Ю.П. Дехтярьова. – Київ: „Друкарня Вольф”, 2013. –С.246–249. 3. Пішак В.П. Професори Буковинського державного медичного університету (1944–2009) / В.П. Пішак, Ю.Т. Ахтемійчук, О.І. Іващук. – Чернівці, 2009. – С.138–139. 
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240