СОЛОВЙОВА Ніна Михайлівна

СОЛОВЙОВА Ніна Михайлівна

Завідувач кафедри іноземних мов (1965-2002), професор кафедри іноземних мов (з 2002 року)

Народилася 21 листопада 1933 року в м. Єкатеринбург, (Росія). Закінчила з відзнакою факультет романо-германської мови та літератури Чернівецького дер­жавного університету (1956). Працювала старшим викладачем (1956-1965) та завідувачем (1965-2002) кафедри іноземних мов Чернівецького медичного інституту. З 2002 року — професор цієї кафедри.

Кандидат філологічних наук (1970), доцент (1973), професор (1994).

Напрями наукових досліджень: Лінгвістика тексту, лінгвометодика та лінгводидактика. Вивчення понятійно-структурних аспектів термінологічної номінації англійської субмови медицини, її функціональних характеристик. Станов­лення української терміносистеми субмов екології, токсикології, акушерства та гінекології, генетики, педіатрії, дерматовенерології, стоматології та парамедицини як об'єкт лексикографічної кодифікації. Згідно з сучасними професійно-освітними технологіями кредитно-модульної системи навчання впроваджена модель, яка базується на особистістно-орієнтованому підході «student-centered technology», в основу якої покладені принципи: знання, розуміння та застосування.

Автор 2 підручників, 19 навчальних посібників, 8 словників, 1 монографії, 86 ста­тей, 4 методичних рекомендацій.

Підготувала 2 кандидатів наук.

Основні наукові праці: 1. Soloviova N. М., Voytkevych N. І., Как О. М., Shalayeva G. V. English in Psychology Science (Підручник для студентів 1-ЇІ курсів факультетів медичної психології/За ред. проф. Н. М. Соло­вйової). Чернівці: БДМА, 2004. — 384 с 2. Soloviova N. М. English for Nursing (Англійська мова для медичних сестер). Чернівці: БДМУ, 2009. — 322 с

Почесний професор Буковинського державного медичного університету. Наго­роджена медалями «За доблестный труд» (1970) і «Ветеран труда» (1984) та зна­ком «За відмінні успіхи в роботі вищої школи» (1985).

 Література: 1. Сторінки історії. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1994—1998 pp.). — Чернівці, 1999. — С 160.