СИДОРЧУК РУСЛАН ІГОРОВИЧ

СИДОРЧУК РУСЛАН ІГОРОВИЧ
Професор кафедри загальної хірургії БДМУ, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії
 
Народився 17 листопада 1970 року в м. Чернівцях. У 1993 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту. 
З 1993 року по 1995 рік Руслан Ігорович проходив інтернатуру за спеціальністю „Хірургія”. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Бактеріальна транслокація та резистентність організму при гострому перитоніті” – за спеціальністю 14.01.03 – „Хірургія” (науковий керівник – проф. І.Ю. Полянський). У 2003 році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі загальної хірургії БДМУ. 
Упродовж 2003–2006 років проходив навчання в докторантурі. У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему: „Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис” – за спеціальністю 14.01.03 – „Хірургія” (науковий консультант – акад. АМН України, професор П.Д. Фомін). 
З 2006 року науковець працює на посаді професора кафедри загальної хірургії БДМУ. В 2008 році йому присвоєно вчене звання професора. 
Р.І. Сидорчук виконує лікувальну роботу на базі ОКУ „Лікарня швидкої медичної допомоги”, зокрема, надає хірургічну (оперативну) та лікарсько-консультативну допомогу хворим хірургічного профілю. Він є лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії, неодноразово стажувався за кордоном. 
Дослідник розробив науковий напрям та організував наукову медичну школу з дослідження етіології, патогенезу, профілактики та лікування хворих на абдомінальний сепсис. За результатами проведених у цьому руслі досліджень отримано понад 30 патентів України, 12 грантів від міжнародних наукових організацій, опубліковано 4 монографії, більше 100 статей, понад 100 доповідей на різних наукових форумах за кордоном.
Інший науковий напрям розроблений професором, присвячений розробці нових способів оперативних втручань із застосуванням алотрансплантатів при пахвинних грижах. У цьому руслі захищено кандидатську дисертацію, публіковано понад 50 наукових праць, 1 монографію, отримано 12 патентів, свідоцтво про реєстрацію авторського права.
Ще один науковий напрям присвячений розробці нових методів лікування гнійно-некротичних процесів м’яких тканин.
Загальна кількість наукових праць – понад 600, з-поміж них: патентів – 44, раціоналізаторських пропозицій – 28, монографій – 9, навчальних посібників – 8.
Основні наукові праці:1. Сидорчук Р.І. Абдомінальний сепсис / Р.І. Сидорчук. – Чернівці: БДМУ, 2006. – 50 с. 2. Сидорчук Р.І. Метод функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата у пахвинній герніопластиці / Р.І. Сидорчук, Р.П. Кнут, О.М. Плегуца. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 244 с. 3. Sydorchuk R.I. General Surgery. (Lectures for International Students). A workbook for future GP's / R.I. Sydorchuk, O.M. Plehutsa, L.P. Sydorchuk. – Chernivtsi: Bukovinian State Medical University, 2011. – 325 p. 4. Польовий В.П. Хірургічна тактика при травматичних ушкодженнях органів черевної порожнини: Монографія / В.П. Польовий, В.В. Бойко, Р.І. Сидорчук та ін. – Чернівці: БДМУ, 2012. – 415 с. 5. Гнійні процеси м’яких тканин: етіологія, патогенез, лікування: Монографія / За ред. В.П. Польового, Р.І. Сидорчука, В.О. Шапринського. – Чернівці: БДМУ, 2013. – 220 с.
Про нього писали: Пішак В.П. Професори Буковинського державного медичного університету (1944–2009) / В.П. Пішак, Ю.Т. Ахтемійчук, О.І. Іващук. – Чернівці, 2009. – С.127. 
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240