Шановні випускники Буковинського державного медичного університету!

У 2019 році  університет святкуватиме 75-річчя. У зв’язку з цим  планується проведення...

ПРОДАНЧУК МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ

ПРОДАНЧУК  МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ
Директор Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України, голова Національної комісії України з Кодекс Аліментаріус, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений лікар України
 
Народився 6 грудня 1954 році в м. Чернівцях у родині Георгія Васильовича та Валентини Іванівни Проданчуків, які виховували своїх дітей – Миколу, Івана, Мар’яну в любові до людей, до рідного краю, до культури та історії Буковини. 
Чернівецький державний медичний інститут у 1978 році за фахом „Лікувальна справа” Микола Проданчук закінчив з відзнакою. За рекомендацією вченої ради його було направлено на кафедру мікробіології, де займався науковою роботою під керівництвом свого вчителя – професора Володимира Кузьмовича Патратія, результатом якої став у 1984 році захист кандидатської дисертації. У тому ж році ініціативний молодий учений створив токсикологічну науково-дослідну лабораторію, на базі якої організував Всесоюзний науково-дослідний інститут токсикометрії (медико-екологічних проблем). Однак у 1991 році у зв’язку з розвалом Союзу будівництво припинилося й заклад було підпоряд¬ковано МОЗ України.
У 1993 році Микола Георгійович захистив докторську дисертацію „Організаційні, методичні та правові основи охорони здоров’я людини від потенційно небезпечних хімічних та біологічних факторів”. Тоді ж на запрошення Міністра охорони здоров’я України Юрія Прокоповича Спіженка переїхав до Києва та очолив Національний ін¬ститут здоров’я, а після його реорганізації в 1994 році був обраний колективом на посаду директора Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя (ЕКОГШТОКС). За кілька років Інститут став найпотужнішою науко¬вою й експертною установою профілактичної медицини в системі охорони здоров’я України. Значно зріс міжнародний авторитет інституту, який продовжує підтримувати світові пріоритети в експериментальній і превентивній токсикології. Інститут справедливо називають національним надбанням України.
У 1999 році професора М.Г. Проданчука обрано завідувачем кафедри гігієни та екології людини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
Коло наукових інтересів М.Г. Проданчука досить широке і включає: токсикологію (зокрема й віддалені наслідки), гігієну потенційно-небезпечних для здоров’я чинників, мікробіологію, медико-екологічні проблеми впливу ксенобіотиків на здоров’я людей і навколишнє природне середовище, екологічно залежну патологію та профілактичну медицину взагалі, правові аспекти охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, організацію охорони здоров’я, страхову медицину тощо. 
Микола Георгійович створив наукову школу з комплексних досліджень у галузі токсикології, гігієни, медичної екології та соціальної медицини. Під його керівництвом успішно захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій, з яких із започатко¬ваного ним наукового напряму 4 докторських і 7 кандидатських дисертацій. Він – автор понад 390 наукових публікацій, з-поміж яких 6 монографій, 12 навчальних посібників, два підручники з гігієни та 27 винаходів.
Для державного будівництва Миколою Проданчуком особисто й у співавторстві науково обґрунтовано низку законопроектів та окремих положень до них, зокрема: „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Основи законодавства України про охорону здоров’я населення”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про безпеку та якість харчових продуктів” та інші. Перелік створених ним нормативних актів у сфері охорони здоров’я також значний.
Професор Проданчук ініціював створення, організував та очолив Товариство токсикологів України, Проблемну комісію з екогігієни і токсикології МОЗ та НАМН України. Він – засновник і головний редактор наукових журналів „Сучасні проблеми токсикології” та „Проблеми харчування”, член редколегій журналів „Довкілля та здоров’я”, „Комп’ютерна медицина”, „Food & Chemical Toxicology” Pergamon Press.
У 1993 pоці міністрами охорони здоров’я 50 європейських країн Миколу Георгійовича Проданчука обрано до Постійного комітету ВООЗ в Європі. Такої честі представник України був удостоєний уперше.
Він зробив значний внесок у зміцнення міжнародного авторитету України як експерт-токсиколог Програми ООН з довкілля (UNEP), експерт Міжнародного інституту наук про здоров'я в програмі Європейського Союзу щодо критеріїв безпечності харчових продуктів.
Професор Проданчук – дійсний член Товариства Токсикологів Америки – SOT, дійсний член Європейської токсикологічної асоціації – EUROTOX та Всесвітнього форуму токсикологів – IUTOX.
За вагомий внесок у забезпечення здоров’я нації колектив Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя та його директор нагороджені багатьма почесними відзнаками.
Діяльність Миколи Проданчука не обмежується тільки наукою і медициною. Ним особисто започатковано благодійну та меценатську  діяльність колективу Інституту: допомога дітям-сиротам, чорнобильським, ветеранським організаціям, щорічний благодійний бал-концерту на  День Святого Миколая у Національні опері України, культурологічні проекти «Наша Україна в піснях і музиці», «Українська скрипка-1000 років», міжнародний кінофестиваль «Кінолітопис», художня галерея ЕКОГІНТОКС, перша в Україні Студія військово-історичного мистецтва.
Про нього писали: Серцем з Буковиною.–Київ, 2011.–С.280-282
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240