МАНГЕЙМ Олександр Юхимович

МАНГЕЙМ Олександр Юхимович

Завідувач кафедри госпітальної хіругії в 1945-1955 pp., професор

Народився 3 червня 1892 року в м. Мінськ (Білорусь). У 1914 році закінчив Пари­зький медичний інститут. У 1915 році склав державні іспити на звання лікаря в Дерптському (Юр'ївському) університеті. Упродовж 1915-1919 pp. - лікар-хірург російської армії. У 1919-1921 pp. працював хірургом Червенської районної лікарні БРСР, а згодом - ординатором хірургічної клініки Білоруського медичного інститу­ту (1921-1924).

З 1924 року працював асистентом, старшим асистентом, а з 1930-го - доцентом хірургічної клініки Білоруського медичного інституту.

У 1934 році захистив докторську дисертацію «Материалы к изучению вопроса об этиологии и патогенезе обезображивающих артритов», після чого його признача­ють завідувачем кафедри пропедевтичної хірургії Білоруського медичного інституту. Протягом 1941-1945 pp. працював завідувачем кафедри хірургії Сталінабадського ме­дичного інституту (Таджицька РСР). Доцент - з 1930 року, професор - з 1935 року.

У 1945 році призначений завідувачем кафедри госпітальної хірургії Чернівець­кого медичного інституту. Разом із співробітниками кафедри провів велику роботу з організації навчального процесу та розвитку хірургії на Буковині. Ним започатко­вано наукову тематику з проблем гнійної хірургії і травматології.

Автор 50 наукових праць, зокрема, навчального посібника з дитячої хірургії, З монографій, присвячених гнійній хірургії та патології дитячого віку.

Підготував 1 доктора та 3 кандидатів наук.

Заслужений діяч науки УРСР (1945). Нагороджений орденом Трудового Черво­ного Прапора.

 Література: 1. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буко­винської державної медичної академії (1944-1998) І Заред акад. АНВШ України, професора В.П.Пішака. -Чернівці, 1999. - С 104.