БЄЛІКОВ Олександр Борисович

БЄЛІКОВ Олександр Борисович

Завідувач кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології, професор

Народився 21 жовтня 1961 року в м. Полтава. Закінчив Полтавський медичний стома­тологічний інститут (1989), клінічну ординатуру (1991), аспірантуру (1993) при кафедрі ортопедичної стоматології та докторантуру (2004—2006) при кафедрі ортопедичної сто­матології та імплантології. Працював асистентом (1993—1994), доцентом (1994—2004) кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Української медичної стоматоло­гічної академії. З січня 2008 року — професор курсу стоматології кафедри дитячої хірур­гії, ЛОР хвороб та стоматології, з вересня 2008 року — завідувач кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Кандидат медичних наук (1993), доцент (1996), доктор філософії і медицини (2006), доктор медичних наук (2007).

Напрями наукових досліджень: Ортопедична реабілітація хворих з посттравма­тичними та післяопераційними дефектами щелеп, піднебіння і м'яких тканин об­личчя. Удосконалення технологічних процесів виготовлення щелепно-лицевих протезів і апаратів, ортопедичних конструкцій за повної відсутності зубів та конс­трукцій на імплантатах. Діагностика та лікування хронічних верхівкових періодон-титів. Діагностика та ретроспективний аналіз онкологічної захворюваності щелеп­но-лицевої ділянки у мешканців Буковинського регіону.

Автор 150 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 5 навчальних посіб­ників, 1 монографії, 4 свідоцтв про охорону авторських прав на твір, 5 патентів (2 — міжнародного зразка).

Основні наукові праці: 1. Беліков О. Б. Щелепно-лииева ортопедія. Полтава: Дексі-Принт, 2002. — 208 с 2. Академічна історія хвороби стоматологічного ортопедичного хворого (для студентів стоматологічного факультету)!О. Б. Беліков, В. В. Рубаненко, О. І.Тесленкотаін. Полтава: «Полтава», 2003. — 41 с 3. Бе­ликов А. Б. Комбинированный способ фиксации эктопротеза носаІІГал. лікар, вісник.— 2005.— Т. 12, №2.—- С. 88—89. 5. Беліков О. Б., ТесленкоО.І. Особливості функціональної реабілітації хворих після резекції нижньої щелепи!ІУкр. стоматол. альманах. — 2006. -Ш 1. — С 18—21.

 Література: Тесленко О. І., Беліков О. Б., Король М.Д. Лікар, вчений, педагог, громадянин професор В. В. Рубаненко. - Полтава: АСМІ, 2006. - 50 с

 

Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240