КОКОЩУК ГЕОРГІЙ ІЛЛІЧ

КОКОЩУК  ГЕОРГІЙ ІЛЛІЧ
Проректор з науково-дослідної роботи (1987-1999), завідувач кафедри гістології в (1984-2003),. доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 
Народився 5 жовтня 1942 року в с. Слободі Новоселицького району Чернівецької області. Закінчив Чернівецький медичний інститут (1968 р.) та аспірантуру при кафедрі патологічної фізіології цього ж інституту (1971 р.).
У 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Содержание серотонина и гистамина в почках и крови в сопоставлении с нарушениями функции почек в динамике экспериментального нефрита”, в 1981-му – докторську на тему: „Механизмы активации кислотно-регулирующей функции почек”. У 1984 році присвоєно вчене звання доцента, в 1989-му – вчене звання професора.
У 1984 році обраний на посаду завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології. Проректор з науково-дослідної роботи (1987-1999 рр.). Член Української академії нaук.
Напрями наукових досліджень проф. Кокощука Г.І. стосуються вивчення регуляції діяльності нирок, водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги, закономірностей ембріогенезу людини. Ним розроблені нові механізми регуляції функцій нирок у нормі і при гломерулонефриті, відкрито явище дистантної активації нирок при ацидозі, що є пріоритетним у вітчизняній фізіології. Незалежно від групи американських учених відкрив гуморальний фактор, який підсилює ацидогенез у нефроні, дослідив роль серотоніну й гістаміну в патогенезі нефриту, що сприяло вдосконаленню лікування хвороб нирок. Вперше експериментально проф. Кокощук Г.І. обґрунтовано роль структур перегородки мозку в регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції.
Він є автором 115 наукових праць, зокрема, 3 монографій.
Підготував 1 доктора та 7 кандидатів наук.
У 1996 році Кокощуку Г.І. присвоєно звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.
 
Про нього писали: 1. Пішак В.П. Професори Буковинського державного медичного університету (1944–2009) / В.П. Пішак, Ю.Т. Ахтемійчук, О.І. Іващук. – Чернівці, 2009. –С. 64. 2. Сторінки історії. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944–1998 рр.) / за ред. В.П. Пішака – Чернівці, 1999. – 78 с.
 
Випускників твоїх славетні імена/ Т.М. Бойчук, В.Ф. Мислицький, В.Т. Бачинський, В.В. Білоокий, О.І. Іващук,  О.Ф. Кулик, С.С. Ткачук, М.Д. Лютик // Видавництво Чернівці:"Місто".-2014.-с. 240