Конвенція прав дитини

Конвенція прав дитини

Віра в основні права людини, в гідність і цінність людської особи та рішучість у сприянні соціального прогресу та поліпшення умов життя при більшій свободі сприяло розробці «КОНВЕНЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ»,
яка була  прийнята резолюцією  Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 року. Ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року.

Організація Об’єднаних Націй у Загальній декларації прав людинита Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними правами і свободами без якої б то не було різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини. Діти мають право на особливе піклування і допомогу, і сім’я, як основний осередок суспільства, має бути надійним захистом, сприяти повному та гармонійному розвитку дитини. Зростаючи в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння  дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і солідарності.

Окрім того, внаслідок фізичної і розумової незрілості, дитина потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.

Декларація прав дитини розроблена з метою забезпечення кожній дитині щасливого дитинства, використання її на особисте благополуччя та благополуччя суспільства, прав і свобод та закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровольчі організації, місцеву владу та національну владу признати і дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів.

Конвенція  прав дитини - це міжнародний закон щодо прав дітей всього світу, який узагальнений у 54 статтях.

Конвенція прав дитини  підтверджує рівні права дітей та підлітків, які не досягли 18 років: право на життя та розвиток, право на спокійне дитинство та захист від насилля, право мати свою точку зору, врахування приорітетів дитини в першу чергу.

Матеріал підготували: доцент Колюбакіна Л.В. та асистент Власова О.В.