Пульмонологія

Зображення користувача Саркисов Ю.В..

У легенях виявлені нюхові рецептори
Фахівці з Вашингтонського університету і Університету Айови з'ясували , що рецептори , що дозволяють розпізнавати запахи, присутні не тільки в носі , але і в легенях .

Рецептори, що знаходяться в носі, розташовуються на мембранах нервових клітин, у той час як легеневі рецептори вбудовані в мембрани легеневих нейроендокринних клітин, які були виявлені і вивчені групою вчених під керівництвом Yehuda Ben - Shahar .
Дослідники з'ясували, що запах, що сприймається носовими рецепторами, призводить до передачі сигналу в головний мозок. Рецептори, розташовані на мембранах келихоподібнихклітин , реагуючи на запах, індукують виділення серотоніну та інших нейропептидів. Автори вважають, що роль нейроендокринних клітин полягає в забезпеченні швидкої реакції на вдихання речовин з різким запахом і, можливо, токсичних для організму речовин.
Порушення роботи цих клітин може бути причиною низки серйозних респіраторних захворювань, наприклад, хронічної обструктивної хвороби легенів або бронхіальної астми. Дослідження показали, що в легенях хворих, що страждають хронічними обструктивними захворюваннями легень, дійсно було виявлено підвищене число нюхових рецепторів у порівнянні з легенями здорових донорів.
Інактивація генів, відповідальних за експресію легеневих нюхових рецепторів у мишей, могла б допомогти вивчити біомолекулярні механізми розвитку важких респіраторних захворювань. Однак, автори відзначають, що будова легенів у мишей і людини істотно розрізняється, що робить неможливим проводити аналогії між виникненням і ходом захворювань у лабораторних тварин і пацієнтів.
Через підвищену чутливість до компонентів вдихуваного повітря, такі хворі змушені уникати різких запахів. Розробка препаратів, що впливають на легеневі нейроендокринні клітини, може допомогти пацієнтам і запобігти розвиток нападів, що змушують хворих користуватися кортикостероїдними препаратами або бронхолітичними засобами .

Коментарі

Зображення користувача Любеля Ю.В..

Бронхіальна термопластика

Бронхіальна термопластика ефективна при астмі

Позитивний вплив бронхіальної термопластики на стан хворих з важкою персистуючою бронхіальною астмою зберігається протягом не менше п'яти років, повідомляють дослідники з Національного єврейського центру здоров'я ( National Jewish Health ). Дані, що підтверджують ефективність і безпеку цього немедикаментозного методу лікування, представлені в журналі Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Вчені спостерігали за станом 162 пацієнтів з тяжкою персистуючою бронхіальною астмою протягом п'яти років після проведення термопластики бронхів. За рік до виконання даної процедури важкі загострення бронхіальної астми відбувалися у 52% пацієнтів. Цей показник зменшився до 31% в перший рік після проведення термопластики і залишався на рівні 29 % протягом п'яти років. Після виконання процедури пацієнти на 78 % рідше зверталися за невідкладною допомогою, терміни непрацездатності скоротилися на 66%. Середньодобове використання інгаляцій з кортикостероїдами також знизилося на 18 % , при цьому обсяг форсованого видиху за першу секунду, оцінюваний до застосування бронходилятатора, залишався стабільним протягом всього періоду спостереження.
Частота розвитку побічних ефектів лікування, а також частота госпіталізацій з приводу легеневих захворювань залишалися незмінними протягом п'яти років після виконання термопластики. Ці дані, в поєднанні з відсутністю ознак термічного пошкодження бронхів за результатами комп'ютерної томографії, свідчать про безпеку даного методу лікування.
Автор дослідження, професор Майкл Векслер, говорить про можливе застосування бронхіальної термопластики у хворих із астмою середнього та важкого ступенів, котрі не контролюються за допомогою медикаментозної терапії.
Метод бронхіальної термопластики полягає в тому, що під контролем бронхоскопа виявляється термічний вплив на стінки дихальних шляхів за допомогою радіочастотної енергії. Процедура проводиться в три сеанси, інтервал між якими складає близько трьох тижнів. У результаті відбувається часткове руйнування гладком'язевих волокон бронхів, спазм яких викликає астматичний напад.
Цей метод лікування був схвалений для використання в клінічній практиці в квітні 2010 року. У попередніх дослідженнях було показано поліпшення стану хворих з важкою персистуючою бронхіальною астмою протягом двох років з моменту проведення термопластики. Результати проведеної роботи свідчать про ще більш тривалий ефект даної процедури.